Кривошея Ігор Іванович

кандидат історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=zA7ZoXcAAAAJ&hl=en

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1429-8293

Вибрані публікації:

• Кривошея І., Кривошея Ір. «Город на границе»: Умань – урбанизированное пространство межэтнического компромисса (взаимодействия) или конфликта? (1616–2018). // Русин. – 2019. – № 55. – С. 84–112. – Режим доступу: http://journals.tsu.ru/rusin/&journal_page=archive&id=1839&article_id=41595

• Кривошея І., Якименко Л. Змалювання повсякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.). // Уманська старовина. – 2016. – № 1. – С. 7–81.

• Кривошея І., Якименко Л. Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань). // Гілея: науковий вісник. – 2016. – № 110. – С. 122–129.

• Кривошея І. Тестаменти козацької старшини Гетьманщини другої половини XVII ст. як джерело історії повсякдення. // Український історичний журнал. – 2019. – № 5. – С. 147–167.

• Кривошея І., Кривошея Ір., Якименко Л. «Наукова Одіссея» Надії Суровцової: нарис інтелектуальної біографії нескореної уманчанки. // Уманська старовина. – 2019. – № 6. – С. 87–101.