Павко Анатолій Іванович

доктор історичних наук, професор

Завідувач відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

orcid.org/0009-0005-0114-7914

  1. Павко А. І. Проблеми державного устрою та державного управління в політико-правовій спадщині Платона. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Державне управління. Випуск 2 (14). 2021. С. 19-24.
  2. Павко А. І., Курило Л. Ф. Креативний потенціал  університетської науково-педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського. Вісник Львівського університету. Серія: педагогічна. 2021. Випуск 35. С. 156-165.
  3. Павко А. І. Основні чинники взаємовпливу науки і мистецтва: системний підхід. Вісник Закарпатської академії мистецтв. Збірник наукових праць. 2020. №14. С. 255-260.
  4. Павко А. І. , Курило Л. Ф. Актуальні проблеми університетської педагогічної освіти в Україні. Серія: Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць МДУ. Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. Випуск 1 (9). С. 43-45.
  5. Павко А. І. , Курило Л. Ф. Методологічні засади дидактики К. Ушинського. Серія: Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць МДУ. Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. Випуск 2 (10). С. 38-40.
  6. Павко А. І. Актуальні проблеми міжнародно-політичних процесів сучасності: український вимір. Політичні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. Т. ХІІІ. С. 324-329.