Солдатенко Валерій Федорович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, м. Київ, Україна

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wt-AuJoAAAAJ&hl=ru

Вибрані публікації:

• Солдатенко В. Християн Раковський у революційних подіях України (1918–1923): у пошуках сучасних наукових акцентів. // Bulgarian Historical Review (Болгарський історичний огляд). – 2018. – № 1–2. – С. 92–135. Режим доступу: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=762671 (видання входить до Web of Science Core Collection).

• Солдатенко В., Машкевич С. Киев 1917–1920: Прощання з імперією. // Український історичний журнал. – 2020. – Число 1. – С. 196. Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2020_1_17 (видання входить до Web of Science Core Collection).

• Солдатенко В. Режим гетьманату 1918 р. у світлі документів та сучасних історичних студій. // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 151. Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2016_6_11 (видання входить до Web of Science Core Collection)

• Солдатенко В. Роль революцій 1917–1920 рр. у долі народу України: до осмислення історичного досвіду й оцінки сучасних історіографічних тенденцій. // Росія в епоху революцій і реформ. Проблеми історії та історіографії. – 2019. – Вип. 7. – С. 285–302.

• Солдатенко В. Громадянська війна в Україні в сучасному історіографічному дискурсі. Петербурзький історичний журнал. – 2018. – Вип. 3 (19). – С. 199–212. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-voyna-v-ukraine-v-sovremennom-istoriograficheskom-diskurse/viewer