Ціпко Анатолій Валентинович

доктор філологічних наук, завідувач відділу української філології НДІУ

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hVjxGC0AAAAJ

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2597-2837

Вибрані публікації:

Ціпко А. Україна і християнський Схід: Ієротопійне структурування смислів. // Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – 2016. – Вип. 29 (3). – С. 49–54.

• Ціпко А. Обряд – духовна спільнота як середовище творення смисло-культурного тексту. // Міжнародний науковий журнал Інтернаука. – 2016. – № 7. – С. 175–179.

Ціпко А. Українська пісенна культура: творчий-синтетичний досвід мелопоетики. / /Українознавство. – 2017. – Вип. 3 (64). – С. 232–255.

Ціпко А. Когнітивно-структуральні засади розгляду традиції та тексту в сучасних українознавчих дослідженнях // Українознавство. – 2019. – Вип. 4 (73). – С. 156–165.

Ціпко А. Українознавчий науковий дискурс: домінанти комунікативних проєкцій. // Українознавство. – 2019. – Вип. 2 (71). – С. 16–31.