Ворончук Ірина Олексіївна

доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2kf8XoAAAAAJ&hl=uk

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5466-5356

Вибрані публікації:

Ворончук І. Ґродські і земські книги Волині як джерело до історії української шляхетської родини XVI–XVII ст. // Przeszłość Demograficzna Polski. – 2018. – (40). – С. 39–62. – Режим доступу: https://wnus.edu.pl/pdp/pl/issue/944/article/15817/ (видання входить до наукометричної бази Scopus)

Ворончук І. Луцьке Хрестовоздвиженське братство: історіографічний аспект та актуальні проблеми. // Українознавство. – 2017. – Вип. 3 (64). – С. 94–113.

Ворончук І. Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внутрішніх зв’язках і стосунках: батьки і діти. // Ukraina Lithuanica. – 2017.  – Вип. 4. – C. 189–195.

Ворончук І. До історії приватного життя української людності ранньомодерної доби. // Українознавство. – 2018. – Вип. 1 (66). – С. 82–109.

Ворончук І. Інтелектуали ранньомодерної доби про освіту та виховання дітей. // Українознавство. – 2016. – Вип. 1 (58). – С. 71–88