DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(69).2018.153836

Дослідження київського передмістя в парадигмі пограниччя (на прикладі м. Ірпеня)

Oksana Ovsiiuk

Анотація


Стаття присвячена дослідженню перспективності застосування парадигми пограниччя у міських розвідках. Фокус уваги на внутрішніх та зовнішніх кордонах міста сприяє кращому розумінню багатьох міських процесів. Аналіз кордонів за п’ятьма аспектами (політичний, фізичний, соціально-просторовий, психологічний та функціональний), використаний у тексті, є фактично аналітичним інструментом, що допомагає у виявленні та комплексному вивченні міських кордонів та соціальних процесів, пов’язаних з їх виникненням та функціонуванням. Так, основними функціями політичних кордонів є структурування міської території та упорядкування діяльності у її межах. Існування цих кордонів сприяє регулюванню стосунків містян з владними структурами та установами міста. Фізичні кордони завжди присутні у просторі будь-якого міста як міські об’єкти. Вони допомагають у комплексному сприйнятті простору, а також виконують роль маркування території. Типовим для міст є існування економічних, культурних, етнічних, релігійних кордонів тощо. Нерідко соціальні проблеми, розбіжності в поглядах та світосприйнятті знаходять своє фізичне втілення у конструюванні соціально-просторових кордонів. Не менш важливим є дослідження невидимих кордонів – тих, які конструюються містянами ментально. Дослідження психологічних кордонів дає можливість зрозуміти логіку просторової поведінки населення та сприяє глибшому розумінню процесів, що відбуваються в місті. З психологічним сприйняттям кордонів пов’язане дослідження функціональних кордонів у місті. Це питання стосується насамперед дослідження просторів діяльності. У пропонованій до уваги читачів статті проаналізовано кордони у м. Ірпені за згаданими вище аспектами. Апробація цього підходу на конкретному кейсі засвідчила як існування фізичних кордонів у просторі Ірпеня, так і уявних ментальних кордонів у свідомості містян, які, однак, є не менш важливими та нерідко знаходять своє відображення у реальному зонуванні території або застосуванні обмежувальних заходів. Проте будь-які кордони мають свої функції і далеко не завжди їхня роль є негативною. Розуміння внутрішньої логіки їх створення сприяє більш гармонійній взаємодії спільноти з цими кордонами.

Ключові слова


Ірпінь; ірпінці; міські дослідження; студії з пограниччя; «політичні» кордони; «фізичні» кордони; «соціально-просторові» кордони; «психологічні» кордони; «функціональні» кордони

Повний текст:

PDF

Посилання


ANDERSON, E. (1999). Code of the Street. Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. New York: Norton, 352 p. [in Eng.]

BREITUNG, W. (2011). Вorders And The City: Intra-Urban Boundaries In Guangzhou (China). Quaestiones Geographicae, 30 (4), рp. 55–61. [in Eng.]

LAMONT, M., MOLNÁR, V. (2002). The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, Vol. 28, pp. 167–195. [in Eng.]

MITCHELL, D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York – London: Guilford Press, 277 р. [in Eng.]

PARK, R. (May 1928). Human Migration and the Marginal Man. The American Journal of Sociology, Vol. XXXIII (6), pp. 881–893. [in Eng.]

PATTILLO-MCCOY, M. (1999). Black Picket Fences. Privilege and Peril among the Black Middle Class. Chicago: Univ. Chicago Press, 276 р. [in Eng.]

SIMMEL, G. (1971). The Stranger. On Individuality and Social Forms. Selected Writings. Edited and with an Introduction by Donald N. Levine. The University of Chicago Press, pp. 143–150. [in Eng.]

SUTTLES, G. (1968). The Social Order of the Slum. Chicago: Univ. Chicago Press, 266 p. [in Eng.]

Master Plan. [online] Available at: https://imr.gov.ua/for-citizens/generalnij-plan (Accessed 7 Deс. 2018) [in Ukr.]

HRYMYCH, M. (2017). Cultural Landscape: A Terminological Excursion. In: Antropolohiia prostoru: zbirnyk naukovykh prats u 4 t. T. 1: Kulturnyi landshaft Kyieva ta okolyts (The Cultural Landscape of Kyiv and Its Suburbs, Vol. 1 of Anthropology of Space: In 4 vol. Collected Scientific Works). Kyiv: Duliby, pp. 10–25. [in Ukr.]

LINCH, K. (1982). The Image of the City. Moscow: Stroyizdat, 328 p. [in Rus.]

PARVIN, S. (2017). Public Spaces as Genderized Spaces: An Example of Indian Cities. In: (Dis) Satisfaction with Public Spaces. Kyiv: Vsesvit, pp. 124–133. [in Ukr.]

POLEK, T. (2017). The Rural Migrants in the Cultural Landscape of Modern Kyiv. In: M. HRYNYCH, ed., Antropolohiia prostoru: zbirnyk naukovykh prats u 4 t. T. 1: Kulturnyi landshaft Kyieva ta okolyts (The Cultural Landscape of Kyiv and Its Suburbs, Vol. 1 of Anthropology of Space: In 4 vol. Collected Scientific Works). Kyiv: Duliby, pp. 259–286. [in Ukr.]

Decision of the Executive Committee of Irpin City Council of Kyiv Oblast No 111 dated May 16, 2017 “On Assigning Territories for Maintenance by Irpin Schools of General Education. [online] Available at: https://drive.google.com/file/d/1tZkimVg7vlITwJBMbgkBLz1w56VSg7BC/view (Accessed 7 Deс. 2018) [in Ukr.]

SOBOLIEVA, O., OVSIIUK, O., POLEK, T. (2017). Anthropological Study of Irpin Local Urban Community. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (64), pp. 214–231. [in Ukr.]

TLOSTANOVA, M. (2012). Boundary Studies / Vs Boundary Thinking, Cognition, Creativity. Voprosy sotsialnoy teorii (Social Theory Issues), Vol. VI, pp. 63–80. [in Rus.]
Copyright (c) 2020 Oksana Ovsiiuk

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).