Українознавство http://journal.ndiu.org.ua/ <p>«Українознавство» – академічний журнал, створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України. Журнал «Українознавство» розрахований на працівників освіти, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, професійних вчених і всіх, хто зацікавлений в українознавчих дослідженнях. Журнал видається у друкованій та онлайн версіях. Входить до Переліку наукових фахових видань України з історії та філософії (категорія «Б»).</p> uk-UA Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><ol type="a"><ol type="a"><li><span>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії</span><span> </span><span><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" rel="noreferrer noopener" target="_blank" data-safe-proxy-url="https://secureurl.ukr.net/linkfilter/W5mLXdTGvcZwvYMqrRRBeIUH-SE/aHR0cHM6Ly9jcmVhdGl2ZWNvbW1vbnMub3JnL2xpY2Vuc2VzL2J5LW5jLW5kLzIuMC8?lang=uk&amp;hue=Tk54WVJIMExzcW1EaHBrb2JaZGU4Slc3WmZYclJQNmVhN19y&amp;sat=ZG9vSk1qQlctTFhkMXQ0WmhFSEt3WnVrajVTaU5SNnhmS0UxNkQtTUIyUHk3d3pS"><strong><span>Creative Commons 2.0 із зазначенням авторства — Некомерційна — Без похідних творів</span></strong></a><span>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. З</span></span><span>мінювати м</span><span>атеріал і в</span><span>икористовувати й</span><span>ого в к</span><span>омерційних ц</span><span>ілях з</span><span>аборонено</span>.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol></ol> ukrstudy.journal@gmail.com (Олександр Сцібан / Oleksandr Stsiban) sci@ukr.net (Олександр Сцібан / Oleksandr Stsiban) Fri, 29 Dec 2023 17:02:15 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 До проблеми полону у військово-політичних конфліктах першої половини XVII ст. (за матеріалами битви під Цецорою) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293798 Микола Висотін Авторське право (c) 2023 Микола Висотін https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293798 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Археологічні джерела до вивчення етногенезу українців http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293795 Андрій Скиба Авторське право (c) 2023 Андрій Скиба https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293795 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Взаємини західної української діаспори з Україною: періодизація, освітні, наукові та міжнародні зв’язки http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293787 Любов Отрошко Авторське право (c) 2023 Любов Отрошко https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293787 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Зустріч Міністра освіти і науки Оксена Лісового з Павлом Мовчаном, Степаном Хмарою, Іваном Зайцем, Георгієм Філіпчуком: розвиток українознавства під час російсько-української війни http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293426 Юрій Фігурний Авторське право (c) 2023 Юрій Фігурний https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293426 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Проблеми вітчизняного етосу в контексті чинників європейської культури http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293428 Анатолій Павко, Людмила Курило Авторське право (c) 2023 Анатолій Павко, Людмила Курило https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293428 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Розвиток українознавства в умовах повномасштабної російсько-української війни: від захисту культурної спадщини України до консолідації українців і світового українства http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293425 Юрій Фігурний, Ольга Шакурова Авторське право (c) 2023 Юрій Фігурний, Ольга Шакурова https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293425 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Зустріч з Міністром МОН України Оксеном Лісовим делегації вчених НДІУ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/295040 Юрій Фігурний Авторське право (c) 2023 Юрій Фігурний https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/295040 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Розширення українознавчої родини: входження аспірантів до лав вчених-українознавців http://journal.ndiu.org.ua/article/view/292855 Юрій Фігурний, Олександр Сцібан Авторське право (c) 2023 Юрій Фігурний, Олександр Сцібан https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/292855 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Регіональні політичні еліти: пострадянський устрій української політики http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293365 Артур Маргулов Авторське право (c) 2023 Артур Маргулов https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293365 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Суспільні цінності українського народу і перспективи глобальної проукраїнської консолідації http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293262 Надія Турпак Авторське право (c) 2023 Надія Турпак https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293262 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Ідеологія і практика рашизму: реконструкція витоків та імперська сутність http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293006 <p>Нинішня російсько-українська війна є продовженням системної стратегії російської імперії на підкорення України та знищення її ідентичності. Ідеологія цієї політики живиться традиційними історичними наративами московії, актуалізованими згідно з реаліями сьогодення. Cутністю і стратегією існування російської імперії (незалежно від назви цієї держави) є тотальне загарбання і використання ресурсів підлеглих країн та народів з привласненням при цьому їхньої матеріальної, культурної та інтелектуальної спадщини. Злочинним механізмом досягнення цієї мети є тоталітаризм та автократія, орієнтовані на забезпечення безумовної влади над людьми. Організуючим началом подібної політики слугує певна ідеологія, тобто система визначальних норм і правил функціонування держави. До її структури увіходять як успадковані моделі поведінки, так і набуті стратегеми дії згідно з ситуативними вимогами часу. В московії поєдналися принципи східного деспотизму з його рисами безумовного автократизму як форми правління, імперськими «духовними скрєпами», європейськими трендами візантизму (теократизму), комунізму та фашизму. Для російської держави в усіх її історичних політичних формовтіленнях (улус-ханство-царство-імперія-союз-федерація) ідеологічний інструментарій впливу завжди увіходив до стратегічного арсеналу її експансіоністських просувань. При цьому сам зміст відповідних ідеологем міг бути варіативним залежно від ситуативних обставин. За часів Чингіз-хана цю функцію виконували приписи «Яси», в християнізованих улусах Золотої Орди (на московщині) – ортодоксальне православ’я, в СРСР – марксизм-ленінізм, в сучасній рф – еклектична суміш того й іншого у вигляді «духовних скрєп» з додатком персоналізованого деспотизму. Відповідні функціональні структури влади вживлювали такі матриці в реальне буття суспільства, користуючись своїми насильницькими та деструктивними засобами і підходами, реалізуючи таким чином політику тоталітарзиму.</p> Валентин Крисаченко Авторське право (c) 2023 Валентин Крисаченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293006 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Національно-патріотичне виховання в Україні: нормативно-правові засади http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293204 Тетяна Бевз Авторське право (c) 2023 Тетяна Бевз https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293204 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Етнокультурний розвиток українського суспільства в умовах повномасштабної російсько-української війни http://journal.ndiu.org.ua/article/view/294147 Юрій Фігурний, Ольга Шакурова Авторське право (c) 2023 Юрій Фігурний, Ольга Шакурова https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/294147 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 До питання про хрещення князів України-Русі: кейс Святославовичів http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293183 Роман Додонов Авторське право (c) 2023 Роман Додонов https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293183 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Проблеми волонтерства: духовна опіка воїнами-рідновірами в умовах російсько-української війни http://journal.ndiu.org.ua/article/view/292362 Галина Лозко Авторське право (c) 2023 Галина Лозко https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/292362 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Шляхи генези онтологічного статусу людини архаїчної культури (на матеріалах українського фольклору) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293008 <p><em>Проблеми філософського промислення духовного аспекту культури цього етносу на архаїчному етапі його&nbsp; розвитку належать до числа найменш вивчених. У статті піддається розглядові &nbsp;важливе й практично не заторкнуте в нашій літературі питання виявлення етапів генези колективної самосвідомості предків українців через осягнення ними свого онтологічного статусу. Пізнання цього аспекту духовного світу предків здійснюється через аналіз найархаїчніших у нашому фольклорі жанрів – замовлянь і обрядодій. Виокремлюються логічні ступені осмислення людиною свого місця й призначення в світі через аналіз усвідомлення нею стосунків з вищими духовними силами. В контексті язичницького світогляду найранішою формою самоусвідомлення особистості через її стосунки з вищими духовними істотами виступала позиція підкорення, схиляння перед цими істотами, про що свідчать і тексти замовлянь, які дійшли до нашого часу, і фрагменти обрядів. Мірою оволодіння природою й соціальними стосунками особистість починає усвідомлювати себе істотою, сильнішою за злі духовні сили, і в лікувальній магії (в текстах замовлянь) з’являються мотиви погроз злим духам, наказів щодо них, і це є маніфестація нового ступеня усвідомлення людиною свого онтологічного статусу. В процесі культурного-історичного переходу предків українців від язичництва до християнства можна&nbsp; виділити кілька етапів усвідомлення змін в онтологічному статусі особистості. Християнство в духовному світі особистості спочатку постає тільки як зовнішнє обрамлення язичницької світоглядної парадигми – християнські персонажі постають у вигляді перелицьованих язичницьких духів і богів, онтологічний же статус людини залишається незмінним. На наступному етапі християнство абсорбує у свій контекст язичницькі сюжети, персонажі, наповнюючи їх християнськими цінностями. Далі в замовляннях суб’єкт послаблює свою участь у боротьбі зі злими силами, віддаючи цю роль християнським персонажам. Генеза онтологічного статусу тут суперечлива: людина відчуває себе під опікою могутніх християнських сил, що посилює процеси історичного самоствердження, і одночасно цілком узалежненою від цих сил,&nbsp; послаблюючи відчуття себе автономною істотою.</em></p> Володимир Ятченко, Анатолій Ятченко Авторське право (c) 2023 Володимир Ятченко, Анатолій Ятченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293008 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Глобалізація і культура: ціннісні та інформаційні трансформації http://journal.ndiu.org.ua/article/view/295257 Артем Колюбаєв Авторське право (c) 2023 Артем Колюбаєв https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/295257 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Героїзм жінок ОУН та УПА як приклад у формуванні національно-патріотичного виховання підростаючого покоління http://journal.ndiu.org.ua/article/view/294148 Людмила Сорочук Авторське право (c) 2023 Людмила Сорочук https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/294148 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Закарпатська поетична школа, яка (не) відбулася http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293988 Микола Васьків Авторське право (c) 2023 Микола Васьків https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293988 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200 Застосування «м’якої сили» у китайсько-українських відносинах у світлі проблеми геополітичної суб’єктності держав http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293269 Ірина Грабовська, Світлана Кагамлик, Дмитро Товмаш Авторське право (c) 2023 Ірина Грабовська, Світлана Кагамлик, Дмитро Товмаш https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ http://journal.ndiu.org.ua/article/view/293269 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0200