Редакційна політика

Галузь та проблематика

«Українознавство» – академічний журнал, створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України. Журнал «Українознавство» розрахований на працівників освіти, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, професійних вчених і всіх, хто зацікавлений в українознавчих дослідженнях. Журнал видається у друкованій та онлайн версіях.

 

Політика розділів

Актуальне українознавство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історичні студії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Платформа наукових ініціатив

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Українознавство в сучасній гуманітаристиці

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дискусійна трибуна

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гуманітарні виклики ХХІ ст.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Українська національна культура

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мовні виміри ідентичності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Освіта

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії, презентації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Україна і світ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

X Міжнародний конкурс з українознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

XI Міжнародний конкурс з українознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Джерела з українознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Матеріали конференції

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Визначні українські науковці

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія у гуманітарних науках

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Духовна культура

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мовно-словесні концепти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Українці в розселенні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

До 150-ліття Михайла Грушевського

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Військова історія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія української освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Конкурс з українознавства для вчителів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

XII Міжнародний конкурс з українознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори. Стаття реєструється відповідальним секретарем у журналі реєстрації статей із зазначенням дати надходження, назви, П.І.Б. автора/ів, місця роботи автора/ів. Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.

2. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження одному, а за необхідності — двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу (за певних обставин) призначення рецензентів може бути доручене члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засідання редакційної колегії.

3. Для проведення рецензування статей рецензентами можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом, як правило доктори наук, професори.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...