Українознавство

«Українознавство» – академічний журнал, створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України. Журнал «Українознавство» розрахований на працівників освіти, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, професійних вчених і всіх, хто зацікавлений в українознавчих дослідженнях. Журнал видається у друкованій та онлайн версіях. 


Зображення домашньої сторінки журналу

Українознавство / Ukrainian Studies

Тематика: науковий.

Виходить щоквартально.

ISSN 2413-7065 (print), ISSN 2413-7103 (online)

Журнал засновано в лютому 2001 року
(у 2014 р. — «Україна у світовій історії»).

Засновник:
Науково-дослідний інститут українознавства.

Журнал друкується на підставі свідоцтва серії КВ No 21204–11004ПР від 13.02.2015 р. про державну ре­єст­рацію друкованого засобу масової інформації, ви­даного Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №21204-11004ПР від 13.02.2015 р.

Реєстрація у ДАК України: Постанова №1-05/6 від 06.10.2010 р.

Спеціальність ДАК: Історичні науки.

Редакційна колегія:

Наливайко С. С.
головний редактор, голова колегії, кандидат історичних наук, в.о. директора НДІУ

Баран В. Д. — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ
Борисенко В. К. — доктор історичних наук, професор
Ворончук І. О. — доктор історичних наук, доцент
Водоп’янов П. О. — доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАНБ (м. Мінськ, Білорусь)
Гай-Нижник П. П. — доктор історичних наук
Гримич М. В. — доктор історичних наук, професор
Дзьобань О. П. — доктор філософських наук, професор
Іванишин П. В. — доктор філологічних наук, професор
Івановська О. П. — доктор філологічних наук, професор
Магомедов Б. В. — доктор історичних наук, професор
Михайлина Л. П. — доктор історичних наук, професор
Мушинка М. І. — доктор філологічних наук, професор, академік НАНУ (м. Пряшів, Словаччина)
Огородник І. В. — доктор філософських наук, професор
Онопрієнко В. І. — доктор філософських наук, професор
Патриляк І. К. — доктор історичних наук, професор
Терлецький В. М. — кандидат філософських наук
Тимошик М. С. — доктор філологічних наук, професор
Хилько М. І. — доктор філософських наук, професор
Христов Петко — доктор етнології, доцент (м. Софія, Болгарія)
Ющук І. П. — кандидат філологічних наук, професор

Відповідальний секретар Тетяна Ренке

Редакція залишає за собою право на мовно­сти­лі­с­­тич­не редагування рукописів і передруків від­пові­д­но до норм чинного Правопису, яке не змі­нює по­зи­ції автора. Автор несе відповідальність за фактичний виклад матеріалу.
Наукові статті в галузі іс­то­ричних наук за­раховуються як фахові згідно з наказом МОНУ від 21.12.2015 року No1328.

Журнал «Українознавство» представлено в наукометричних базах даних та індексах цитування:
Академія Гугл (Google Scholar) (http://www.scholar.google.com.ua)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua)
Наукова періодика України (http://journals.uran.ua)
Polish Scholarly Library (бібліотека) (http://pbn.nauka.gov.pl)
Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com)
Российский индекс научного цитирования РИНЦ (www.elibrary.ru)
Academic Resource Index ResearchBib (http://journalseeker.researchbib.com)
Scientific Indexing Services (http://www.sindexs.org)
Eurasian Scientific Journal Index (http://esjindex.org)
Infobase Index (http://infobaseindex.com/index.php)