Найбільш читані статті

Про журнал

«Українознавство» – академічний журнал, створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України. Журнал «Українознавство» розрахований на працівників освіти, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, професійних вчених і всіх, хто зацікавлений в українознавчих дослідженнях. Журнал видається у друкованій та онлайн версіях. Входить до Переліку наукових фахових видань України з історії та філософії (категорія «Б»).

Поточний номер

№ 1(90) (2024)
Опубліковано: 2024-06-28

Історичні пам'ятки та культурна спадщина України

Україна і світ

Рецензії, презентації

Переглянути всі випуски

Українознавство / Ukrainian Studies

Тематика: науковий.

Виходить щоквартально.

ISSN 2413-7065 (print), ISSN 2413-7103 (online)

Журнал засновано в лютому 2001 року
(у 2014 р. — «Україна у світовій історії»).

Засновник і видавець:
Науково-дослідний інститут українознавства.

Журнал друкується на підставі свідоцтва серії КВ No 21204–11004ПР від 13.02.2015 р. про державну ре­єст­рацію друкованого засобу масової інформації, ви­даного Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №21204-11004ПР від 13.02.2015 р.

Наукові статті з іс­то­ричних та філософських наук за­раховуються як фахові згідно з наказами МОНУ №1188 від 24.09.2020 р. та №1471 від 26.11.2020 р.

Редакційна колегія:

Микола Стадник
головний редактор, голова колегії, доктор філософських наук, професор

Ольга Казакевич
заступник головного редактора, доктор історичних наук, професор

Члени редколегії за спеціальністю історія та археологія:
Ворончук І. О. — доктор історичних наук, доцент
Гай-Нижник П. П. — доктор історичних наук
Краснодемська І. Й. — кандидат історичних наук
Копиленко О. Л. — доктор юридичних наук, професор
Лєбєдєва Ю. О. — кандидат історичних наук

Маргулов А. Х. — доктор історичних наук, доцент
Морозова О. С. — доктор історичних наук, доцент (Польща)
Павко А. І. — доктор історичних наук, професор
Сирник Ярослав — доктор історичних наук, професор (Польща)
Фігурний Ю. С. — кандидат історичних наук
Газізова О. О. — кандидат історичних наук
Члени редколегії за спеціальністю філософія:
Дзьобань О. П. — доктор філософських наук, професор
Крисаченко В. С. — доктор філософських наук, професор
Клименко О. Ю. — доктор соціологічних наук, професор
Крилова С. А. — доктор філософських наук, професор
Настояща К. В. — кандидат соціологічних наук, доцент
Лозко Г. С. — доктор філософських наук, професор
Мерунка Войтех — доктор філософії, доцент (Чехія)
Саух П. Ю. — доктор філософських наук, професор
Хамітов Н. В. — доктор філософських наук, професор
Хилько М. І. — доктор філософських наук, професор
Чернець В. Г. — доктор філософії, професор
Ятченко В. Ф. — доктор філософських наук, професор


Відповідальний секретар Олександр Сцібан

Редакція залишає за собою право на мовно­сти­лі­с­­тич­не редагування рукописів і передруків від­пові­д­но до норм чинного Правопису, яке не змі­нює по­зи­ції автора. Автор несе відповідальність за фактичний виклад матеріалу.

Архіви журналу «Українознавство» до 2016 р. див. за посиланням

Журнал «Українознавство» представлено в наукометричних базах даних та індексах цитування:
Академія Гугл (Google Scholar) (http://www.scholar.google.com.ua)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua)
Наукова періодика України (http://journals.uran.ua)
Polish Scholarly Library (бібліотека) (http://pbn.nauka.gov.pl)
Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com)
Academic Resource Index ResearchBib (http://journalseeker.researchbib.com)
Scientific Indexing Services (http://www.sindexs.org)
Eurasian Scientific Journal Index (http://esjindex.org)
Infobase Index (http://infobaseindex.com/index.php)