Редакційний штат

Головний редактор, голова редакційної колегії

Stanislav Kulchytskyi, Інститут історії України НАН України, м. Київ, Ukraine

Редакційна колегія

Valerii Soldatenko, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, м. Київ, Україна, Ukraine

Valentyna Bezdrabko, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна, Ukraine

Nataliia Dubovyk, Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна, Ukraine

Vitalii Andrieiev, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, Ukraine

Svitlana Storozhuk, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна, Ukraine

Tetiana Bykova, Інститут історії України НАН України, м. Київ, Ukraine

Pavlo Vodopianov, Білоруський державний технологічний університет, м. Мінськ, Belarus

Iryna Voronchuk, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Oleksandr Dzoban, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Ukraine

Pavlo Hai-Nyzhnyk, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Ihor Hyrych, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, м. Київ, Ukraine

Yaroslav Kalakura, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine

Yurii Kalynovskyi, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Ukraine

Lidia Korczak, Інститут історії середньовіччя Ягеллонського університету, м. Краків, Poland

Ihor Kryvosheia, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Ukraine

Valentyn Krysachenko, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Serhii Nalyvaiko, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Vitalii Terletskyi, Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України, м. Київ, Ukraine

Mykola Tymoshyk, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Ukraine

Mykola Khylko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine

Anatolii Tsipko, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine