Редакційний штат

Головний редактор, голова редакційної колегії

Stanislav Kulchytskyi, Інститут історії України НАН України, м. Київ, Ukraine

Редакційна колегія

Vitalii Andrieiev, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, Ukraine

Tetiana Bykova, Інститут історії України НАН України, м. Київ, Ukraine

Valentyna Bezdrabko, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна, Ukraine

Iryna Voronchuk, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Ihor Hyrych, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, м. Київ, Ukraine

Oleksandr Dzoban, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Ukraine

Nataliia Dubovyk, Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна, Ukraine

Yaroslav Kalakura, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine

Yurii Kalynovskyi, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Ukraine

Lidia Korczak, Інститут історії середньовіччя Ягеллонського університету, м. Краків, Poland

Iryna Krasnodemska, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Valentyn Krysachenko, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Serhii Nalyvaiko, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Kateryna Nastoiashcha, Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, Ukraine

Valerii Soldatenko, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, м. Київ, Україна, Ukraine

Svitlana Storozhuk, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна, Ukraine

Mykola Tymoshyk, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Ukraine

Mykola Khylko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine