Дзьобань Олександр Петрович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=gcBhdisAAAAJ

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2075-7508

 

Вибрані публікації:

• Данильян О., Дзьобань А., Калиновський Ю., Кальницький Є., Жданенко С. Особисті інформаційні права та свободи в сучасному світі. // Інформатологія. – 2018. – Вип. 51 (1–2). – С. 24–33. – Режим доступу: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202917566(видання входить до наукометричної бази Scopus)

• Баранов П.. Мамичев А., Мордовцев А., Данильян О., Дзьобань О. Правові та етичні проблеми розвитку й застосування робототехнологій та систем штучного інтелекту (на прикладі автономних підводних апаратів). // RELIGACIÓN. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina (RELIGACIÓN. Центр досліджень соціальних та гуманітарних наук Латинської Америки). – 2019. – Вип. 4 (19). – С. 1105–1113. (видання входить до наукометричної бази Web of Science Core Collection)

• Данильян О., Дзьобань О. Закон про космічну діяльність у 21 столітті: Питання безпеки. // Філософія і космологія. – 2019. – Вип. 22. – С. 6–15. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16287/1/Danilyan_Dzeban_6-15.pdf

• Дзьобань О., Мануйпов Є. Сучасне суспільство як суспільство з деформованою відповідальністю (за працею З. Баумана «Індивідуалізоване суспільство»). // Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2016. – Том 4 – № 31. – C. 14–26.

• Дзьобань О., Соснін О. Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації людини інформаційної. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – № 69. – С. 70–76.