Ятченко Володимир Феодосійович

доктор філософських наук, професор

ORCID: 0000-0003-0533-8580

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bMGVP14AAAAJ

 

  1. Ятченко В.Ф. Соціальна травма в філософському й соціологічному знанні Гілея . – 2019. –  № 145(2). – С. 183-186. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_145%282%29__42
  2. Ятченко В.Ф. Соціологія:підручник для студентів для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають «Соціологію» / О. В. Горпинич, О. Ю. Клименко, Л. М. Москаленко, В. Ф. Ятченко. –  Київ : ДУТ, 2019. – 218 с.
  3. Ятченко В.Ф., Олійник О.В. Соціальна травма і проблема ідентичності // Актуальні проблеми філософії та соціології . – 2021. – Вип 31. – С. 79-83. DOI: https://hdl.handle.net/11300/16798
  4. Ятченко В.Ф. Метафізичні грані російської суспільної свідомості в російській філософії й публіцистиці початку ХХ ст. // Українознавство. – 2022. – № 4(85). – С. 8-18.
  5. Ятченко В.Ф., Клименко О.Ю. та ін Вплив повномасштабної агресії Росії проти України на сучасний етнокультурний і національно-патріотичний розвиток українського студентства: соціологічний вимір // Українознавство. – 2022. – №4(85). – С. 49-64. DOI: 10.30840/2413-7065.4(85).2022.268294