Андрєєв Віталій Миколайович

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=WRpbOjcAAAAJ

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1830-0629

Researcher ID: B-8199-2019 http://www.researcherid.com/rid/B-8199-2019

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Andryeyev

Вибрані публікації:

• Андрєєв В., Каряка А. Проблеми Балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковій спадщині Віктора Петрова. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – Вип. 10. – С. 8–17, doi: 10.24919/2519-058x.10.159167. Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/159167/160371

• Андрєєв В., Андрєєва С., Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – початок ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 2019. – № 4. – С. 218–221. Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2019_4_12

• Андрєєв В. та ін. В. Петров (1894–1969): Скіфське питання в науковій спадщині вченого. / Хронологія у зрізі історичного знання: колективна монографія. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2019. – С. 1–21. Режим доступу: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/41/446/990-1

• Андрєєв В. та ін. «Теорія епох» Віктора Петрова: феномен національної історіографії середини ХХ-го століття. // Актуальні дослідження історичних наук: колективна монографія. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2019. – С. 5–30. Режим доступу: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/8/62/160-1

• Андрєєв В., Каряка О. Прусська мова у дослідженнях Віктора Петрова. // Scriptorium nostrum. – 2017. – Вип. 3. – № 9. – С. 262–265.