Бездрабко Валентина Bасилівна

Бездрабко Валентина Bасилівна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=GJQ7ClUAAAAJ

ID ORCID: orcid.org/0000-0003-3295-5277

Researcher ID: R-3343-2019 https://publons.com/researcher/2976586/valentyna-bezdrabko/

Вибрані публікації:

• Бездрабко В. Портрет бюрократа в «Петербурзьких повістях» М. Гоголя. // Східноєвропейський історичний вісник. Спец. випуск: Матеріали наукової конференції. – 2019. – С. 8–30. Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/11149 (видання входить до Web of Science)

• Бездрабко В. Ще раз про архівний метод і наскільки він є архівним: нотатки на маргінесі студій колег. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – № 4. – С. 6–14. Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/111455
(видання входить до Web of Science)

• Бездрабко В. Архівна освіта в Україні: традиції й тенденції. // Український історичний журнал. – 2017. – №3. – С. 129–147. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130491 (видання входить до Web of Science)

• Бездрабко В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи. // Сумський історико-архівний журнал. – 2018. – Вип. 31. – C. 5–15. Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/71808/1/Bezdrabko_shaj_2018.pdf

• Бездрабко, В. Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів. // Сумський історико-архівний журнал. – 2019. – Вип. 32. – С. 5–12. Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/74825/1/Bezdrabko_shaj_32_2019.pdf