Бикова Тетяна Борисівна

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії України 20–30 рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=7La1bDYAAAAJ

ID ORCID:https://orcid.org/ 0000-0002-6197-7822

Вибрані публікації:

• Бикова Т. Політика Кремля щодо ісламу у Кримській АСРР (1921–1928 рр.) / Т. Бикова // Український історичний журнал. – 2019. – № 1. – С. 94-120. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2019_1_7

• Бикова Т. Кримськотатарський аспект національної політики Кремля у Кримській АСРР (1921–1928 рр.) / Т. Бикова // Український історичний журнал. – 2018. – № 1. – С. 98-125. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2018_1_7

• Бикова Т. Б. Кримські татари в імперській Росії: витіснення з Батьківщини / Т. Б. Бикова // Український історичний журнал. – 2017. – № 4. – С. 47-67. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_4_6

• Бикова Т. Ставлення радянської влади до кримських татар під час голоду 1921–1923 рр. // Сторінки історії: Збірник наукових праць КПІ. – Вип. № 47. - К., НТУУ Видавництво «Політехніка», 2019. – С. 125-159. – Режим доступу: http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/04/47_9_Bykova.pdf

• Бикова Т. З історії Кримської Соціалістичної Радянської Республіки (1919). // Сторінки історії: Збірник наукових праць КПІ. – Вип. № 39. – К., НТУУ Видавництво «Політехніка», 2015. – С. 77–100.