Дубовик Наталія Анатоліївна

Дубовик Наталія Анатоліївна

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій, м. Київ, Україна

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=DeIPAFAAAAAJ

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0151-9480

Вибрані публікації:

• Дубовик Н. та ін. Тенденції розвитку телекомунікаційних компаній в умовах диджиталізації українського суспільства. // International Journal of Management and Humanities (IJMH) (Міжнародний журнал з менеджменту й гуманітарних наук). – Травень 2020. – Вип. 4. – № 9. – С. 124–130. Режим доступу: http://www.ijmh.org/wp-content/uploads/papers/v4i9/I0911054920.pdf

• Дубовик Н. та ін. Управління кадровим потенціалом українських телекомунікаційних компаній. // International Journal of Management and Humanities (IJMH) (Міжнародний журнал з менеджменту й гуманітарних наук). Червень 2020. – Вип. 4. – № 10. – С. 135–140. Режим доступу: http://www.ijmh.org/wp-content/uploads/papers/v4i10/J09930641020.pdf

• Дубовик Н. та ін. Проблемні питання державних комунікацій в Україні. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права». – 10–11 жовтня 2019. – К.: КНТЕУ. – С. 835–840. Режим доступу: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=32440&en

• https://knute.edu.ua/file/ MjExMzA=/0870480ab1c19c8e1dc4a85b94c722eb.pdf

• Дубовик Н., Кирилюк Н. ЗМІ та комунікативні маніпуляції в сучасній політиці. // Гілея. – 2019. – Вип. 11. – № 150. – С. 36–39.

• Дубовик Н., Горпинич О. Імідж ділової жінки у сучасному комунікаційному середовищі. // Науковий журнал «Габітус». – 2019.– Вип. 10. – С. 50–55.