Гай-Нижник Павло Павлович

доктор історичних наук

провідний науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ, м. Київ, Україна

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=NrkU2MsAAAAJ

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8912-8398

Вибрані публікації:

  1. Гай-Нижник П. П. ЗУНР – ЗО УНР: зародження та інституціалізація (1918 – 1919 рр.). // Український історичний журнал. – 2021. – №3 (558). – С. 49-55. DOI: https://doi.org/10.15407/uhj2021.03.049 (Web of Science)
  1. Гай-Нижник П. П. The OUN(r-b) in the 1970s and 1980s: a vision of the socio-political system of the Ukrainian State. // Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». – 2022. – Вип. 22. – C. 178-193. DOI 10.24919/2519-058X.22.253727 (Web of Science)
  1. Гай-Нижник П. П. Окремий корпус кордонної охорони (1918–1919 рр.). // Український історичний журнал. – 2022. №2. С. 61-78. DOI: https://doi.org/10.15407/uhj2022.02.061 (Web of Science)