Гирич Ігор Борисович

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KLpIeFkAAAAJ&hl=uk

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9999-5620

Вибрані публікації:

• Гирич І., Горькова А. Київський археологічний інститут (1917–1924 рр.) як багатопрофільна платформа співпраці гуманітаріїв-науковців Києва // Український історичний журнал. – 2019. – № 6 – С. 82–98. http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2019_6_8 (Web of Science Core Collection).

• Гирич І. Б., Палієнко М. Г. Археографічні студії професора Я. Калакури // Український історичний журнал. – 2017. – № 4 – С. 162–173. http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_4_12 (Web of Science Core Collection).

• Гирич І. Б., Тельвак В. В. Листи Альфреда Єнсена до Михайла Грушевського // Український історичний журнал. – 2017. – № 5 – С. 133–145. http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_5_11 (Web of Science Core Collection).

• Гирич І. Б. П’ятдесятитомник творів Михайла Грушевського: концепція, здобутки, перспективи // Український історичний журнал. – 2016 – № 2 – С. 51–68. http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2016_2_4 (Web of Science Core Collection).

• Гирич І. Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні Наддніпрянського партикуляризму в 1906-1907 рр. (за матеріалами щоденника) // Український історичний журнал. – 2016 – № 5. – С. 101–138. http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2016_5_6 (Web of Science Core Collection).