Калакура Ярослав Степанович

доктор історичних наук, професор, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного  університету імені Тараса Шевченка

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=NASak8YAAAAJ

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9007-4991

Вибрані публікації:

• Калакура Я. С. В’ячеслав Липинський та його доба. // Український історичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 191. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_3_14

• Калакура Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Ментальний вимір української цивілізації. – К: Генеза, 2017. – 560 с.

• Калакура Я. С. Архівний менеджмент в умовах демократизації та децентралізації суспільства. // Архіви України. – 2016. – № 5–6. – С. 119–135.

• Калакура Я. С. Михайло Грушевський–фундатор історіографічних досліджень. // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 4–17.

• Калакура Я. С. Конструювання образу ворога як технологія маніпуляцій російської історіографії та пропаганди. // Україна-Європа-Світ. – 2016. – Вип. 16. – С. 179–188.