Калиновський Юрій Юрійович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=WS-Rb6wAAAAJ

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0081-8107

Вибрані публікації:

Калиновський Ю., Данильян О., Дзьобань А., Кальницький Є., Жданенко С. Особисті інформаційні права та свободи в сучасному світі. // Інформатологія. – 2018. – Вип. 51 (1–2). – С. 24–33. – Режим доступу: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202917566 (видання входить до наукометричної бази Scopus)

Калиновський, Ю., Мамичев, А., Мордовцев А., Хаустова М., Чевичалова Ж. Інститут голови держави у змішаних та гібридних політичних системах. // ORBIS. – 2018. – 14 листопада / Спец. Міжнародний випуск. – С. 130–139. – Режим доступу:  http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art15.pdf (видання входить до наукометричної бази Web of Science Core Collection)

Гетьман А., Данильян О., Дзьобань О., Калиновський, Ю., Гетьман Ю. Інформаційна безпека в сучасному суспільстві: соціокультурні аспекти. // Amazonia Investigiа. – 2020. – Вип. 9 (25). – С. 6–14. – Режим доступу: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1021/946(видання входить до наукометричної бази Web of Science Core Collection)

• Калиновський, Ю. Ю., Герасіна Л. М., Головко І. В., Денисенко І. Д. Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя: монографія. – Харків: Право, 2016. – 560 с.

• Калиновський, Ю. Ю. та ін. Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції: монографія – Харків: Право, 2019. – 744 с.