Хилько Микола Іванович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PPU-xLoAAAAJ

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0295-5332

Вибрані публікації:

• Хилько, М. Газовий та нафтовий чинники у зовнішній політиці Латинської Америки.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2019. – Вип. 3 (86). – С. 27–33. [матеріал публікується у Web of Science]

• Хилько, М. Лях, В. Гуманізм Ж.-П. Сартра в контексті сучасної антропологічної ситуації. // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2019. – Вип. 16. – С. 116–132. [матеріал публікується у Web of Science]

• М. Хилько. Концептуальна прогностика майбутнього: новий крок. // Політологічний вісник. – 2019. – № 82. – С. 96–101.

• М. Хилько. Сепаратизм: походження, сутність, різновиди. // Гілея: науковий вісник. – 2019. — Вип. 144 (3). – С. 128–133.

• М. Хилько. Екологічна криза як криза існуючої системи цінностей. //Політичне життя. – 2019. – № 1. – С. 59–67.