Крисаченко Валентин Семенович

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=e3PUpYcAAAAJ

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4965-2750

Вибрані публікації:

• Крисаченко В. С. Російська політика геноциду: об’єкти, інтереси, стратегія. // Політологічний вісник. – 2019. – № 83. – С. 26–39.

• Водопьянов П. А., Крисаченко В. С. Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосферному веку. Минск: Беларусская навука, 2018. – 306 с.

• Крисаченко В. С. та ін. Соціокультурна інтерпретація толерантності як морального поняття. // VIRTUS. – 2016/2/5. – С. 28–32.

• Крисаченко В. С. Українознавча парадигма сучасності. // Політологічний вісник. – 2015. – № 79. – С. 274–293.

• Крисаченко В. С. Класична українська політична думка: набутки для сучасності. // Українознавство. – 2015. – Вип. 1 (54). – С. 177–197.