Лєбєдєва Юлія Олександрівна

кандидат історичних наук, вчений секретар НДІУ, м. Київ, Україна

ORCID: 0000–0003-0628–0309

ResearcherID: GQZ-7854-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=3&user=llipHJsAAAAJ

  1. Лєбєдєва Ю. Значення духовних цінностей у житті українського суспільства // Політологічний вісник: збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс». – 2022. – Вип.88. – С. 76-87.
  2. Лєбєдєва Ю. Українська політична нація: витоки, історичні форми самоорганізації, сучасний стан // Сіверщина в історії України. – 2022. – С. 146-151.
  3. Лєбєдєва Ю.О. Правові засоби, досвід, перспективи та механізми демократизації України // Сіверщина в історії України. – 2021. – С. 348-53.
  4. Лєбєдєва Ю.О. Геополітика як фактор консолідації українців в на початку другої світової та російсько-української воєн. Сіверщина в історії України.  Наукове видання. Глухів – Київ: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК. – 2020. – №13. – С.328-333.
  5. Лєбєдєва Ю.О. Проблема національних меншин та мовне питання в період української революції та сучасної незалежної України» // Емінак: науковий щоквартальник. – 2020. – №3. – С.176-188.
  6. Лєбєдєва Ю.О. Особливості формування правової культури в українському суспільстві» // Політологічний вісник. – 2020. – Вип. 84. – С. 128-146. DOI: 10.17721/2415–881х.2020.84.128-146