Лозко Галина Сергіївна

доктор філософських наук, професор

провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ, м. Київ, Україна

orcid.org/0000-0001-5865-7556

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Qs_-7OcAAAAJ 

  1. Лозко Г. Методологічні засади релігійної безпеки: конфесійна концепція Об'єднання Рідновірів України / Галина Лозко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2020. – № 2 (16). – С. 80-81.
  2. Лозко Г. Постать Григорія Сковороди в науковій спадщині Володимира Шаяна / Галина Лозко // Матеріали конференції Переяславські Сковородинівські студії. Збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка. – Випуск 7. – Ніжин, 2021. – 480 с. – С. 233-241. https://drive.google.com/file/d/1b7fo94TkOs0QDqjXUGAgBQ-RWFIpcPQx/view
  3. Лозко Г. Григорій Сковорода – засновник українського критичного біблієзнавства // Матеріали конференції Переяславські Сковородинівські студії. Збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка. – Випуск 9. – Ніжин, 2022. – С. 225-235. https://drive.google.com/file/d/1R0kHWRIh35nZZHX87SfVQF9tmxfQrDij/view
  4. Лозко Г. 75-ліття Ордену Бога Сонця: філософсько-історичне осмислення /  Галина Лозко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2018.  № 2 (11). – С. 21–24. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2018_2_4. Лозко Г.  Європейський конгрес етнічних релігій як міжнародний форум рідновірів / Галина Лозко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2019. – № 1 (13). – С. 38–42. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2019_1_11
  5. Феноменологія «духа нації» і генетична пам'ять // Вересень. Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. – 2019. – № 3–4. – С. 3–11
  6. Етнорелігійний рух – загальноєвропейська тенденція: проблеми типологізації / Галина Лозко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2019. – № 2 (14). – С. 81–83