Маргулов Артур Худович

доктор історичних наук, доцент

професор кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна

ORCID: 0000-0001-9543-540X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IgtQUTsAAAAJ

  1. Margulov А. Assyrians in the ussr: demographic and language aspects of the soviet policy //Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk. – 2023. – Issue 26. – р. 95-105 Web of Science DOI: 10.24919/2519-058X.26.275205
  1. Margulov А. Assyrian National Elites of Georgia in the 1920s: Public Policy and National Cultural Identity//Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk. – 2021. – Issue 20. – р. 93-103 Web of Science DOI 10.24919/2519-058X.20.240035