Стадник Микола Миколайович

головний редактор, голова колегії, доктор філософських наук, професор

заступник директора з наукової роботи НДІУ, м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-4264-8054

Scopus Author ID: 57215425428

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Lzko5FgAAAAJ

  1. Стадник М, Бойчук О. Актуальні проблеми соціалізації молоді в сім’ї. // International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy. – 2023. – № 2. – С. 24-32. https://isg-journal.com/isjjp DOI: 10.46299/j.isjjp.20230201.03
  1. Стадник М, Бойчук О. Актуальні проблеми молоді в умовах трансформаций освітньої системи // International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy. – 2023. – № 29 (139). – С. 51-67. https://isg-journal.com/isjjp DOI: 10.51582/интерконф.19-20.01.2023.005
  1. Стадник М. М., Ігнатенко Н. В, Редзюк В. В. Суб’єкти публічного управління в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2022. – № 23. – С. 101-106 DOI: 10.32702/2306-6814.2022.23.102 https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/834/843
  2. Стадник М. М., Ігнатенко Н. В, Редзюк В. В. Управлінські пріоритети розвитку культурного туризму // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2022 – № 11. – С. 78-84 DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.24.79 https://nayka.com.ua/index.php/dy/article/view/707/715
  3. Стадник М. М., БойчукО. І. Проблеми молодіжної агресії, булінгу та кібербулінгу у сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми філософії та соціології» Одеська юридична академія – 2022. – № 37. – С. 14-22 DOI https://doi.org/10.32782/apfs.v037.2022.3
  1. Стадник М. М. Наука і релігія в католицькій доктрині: коадаптивні тенденції // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2021 – № 1(17) – С. 18-20. DOI: 10.17721/sophia.2021.17.3 https://sophia.knu.ua/index.php/sophia/article/view/112/64
  1. Стадник М. М., Панченко А. Г. Актуалітети миротворчої освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2020. – №2. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.4