Сторожук Світлана Володимирівна

доктор філософських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна.

Web of Science ResearcherID: E-1436-2016

Профілі в Google Scholar:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=Hc5U8JQAAAAJ&hl=uk

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7947-6268

Вибрані публікації:

• Сторожук С., Гоян І. Вплив віртуальної реальності на самоактуалізацію підлітків: антропологічний вимір. // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2016. – №  9. – С. 17–28. DOI: 10.15802/ampr2016/72119 (видання входить до Web of Science)

• Сторожук С., Гоян І. Грецька мова як основа гендерних стереотипів. // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2016. – № 10. – С. 78–89. DOI: 10.15802/AMPR.V0I10.87306 (видання входить до Web of Science)

• Сторожук С., Гоян І. Гендерна рівність як сучасне явище. // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2017. – №  11. – С. 71–83. DOI: 10.15802/ampr.v0i11.105481 (видання входить до Web of Science)

• Сторожук С., Гоян І. Існування статі: співвідношення між рівністю та ідентичністю. // Філософія та космологія. – 2017. – Вип. 18. – С. 208–218. http://ispcjournal.org/journals/2017/Storozhuk_Goian_Philosophy_and_Cosmology_vol_18.pdf (видання входить до Web of Science)

• Сторожук С., Гоян І. Гендерна рівність у транзитивних суспільствах: проблеми і перспективи. // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії. – 2017. – Вип. 18. – С. 18–29.