Сирник Ярослав

доктор історичних наук, професор (Польща)

Професор кафедри етнології та культурної антропології Вроцлавського ун-ту; Секретар Українськ. історичного товариства в Польщі

 

1. Syrnyk Jar. Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945–1989), Wrocław 2007.

2. Syrnyk Jar. Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Wrocław 2008.

3. Syrnyk Jar. Urząd Bezpieczeństwa w Wołowie (1945–1956), Wrocław 2010.

4. Syrnyk Jar. "Po linii" rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu… Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945–1989), Wrocław 2013.

5. Syrnyk Jar. Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2015.

6. Syrnyk Jar. Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim 1944–1947, wyd. Libra Pl, Rzeszów 2018.

7. Syrnyk Jar. Przemoc i chaos. Powiat sanocki i okolice w latach 1944–1947. Analiza antropologiczno-historyczna, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2020.