Терлецький Віталій Михайлович

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії НАНУ

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=66dxe0IAAAAJ&hl=en

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3212-043X

Вибрані публікації: 

• Терлецький В. Дискусійні питання в історії виникнення третьої «Критики» Імануеля Канта // Sententiae. – 2018. – Vol. 37. – № 2. – С. 49–61. doi.org/10.22240/sent37.02.049 (видання входить до наукометричної бази Scopus)

• Терлецький В.М. Сучасні дискусії про назву Аристотелевого твору, відомого нам як «Метафізика» // Sententiae. – 2017. – Vol. 36. – № 2. – С. 50-65. doi.org/10.22240/sent36.02.050 (видання входить до наукометричної бази Scopus

• Терлецький В.М. Межі і можливості методу дослідження констеляцій // Sententiae. – 2016. – №1. – С. 169–178. doi.org/10.22240/sent34.01.169 (видання входить до наукометричної бази Scopus)

• Терлецький В. М. Арістотелева теорія часу в світлі феноменологічної традиції // Sententiae. – 2015. – № 1. – C. 100–117. doi.org/10.22240/sent32.01.100 (видання входить до наукометричної бази Scopus

• Терлецький В. Novum in veteri. Я. Гінтіка про Евклідові витоки математичного методу І. Канта // Sententiae. – 2015. – № 2. – C. 75–92. doi.org//10.22240/sent33.02.075 (видання входить до наукометричної бази Scopus)