Водоп’янов Павло Олександрович

доктор філософських наук, професор, професор Білоруського державного технологічного університету, член-кореспондент НАНБ

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=9VVigmkAAAAJ&hl=ru&oi=ao

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7881-4114

Вибрані публікації:

• Кірвель Ч., Водоп’янов П. Суб’єктивний чинник як детермінанта суспільного життя. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017.– Вип. № 69 (1). – С. 98–104.

• Кірвель Ч., Водоп’янов П. Екологічний імператив сучасності як поступовий рух до духовно-екологічної цивілізації. // Социальное время (Соціальний час) 2017. – 2017. – № 1 (9). – С. 16–30.

• Водоп’янов П. та ін. Глобалізація, регіоналізація, пограниччя. Вітебськ: ВДУ імені П. М. Машерова, 2018.

• Водоп’янов П. Глобальні виклики та становлення моральності епохи ноосфери. // ДАТЫ. СОБЫТИЯ. (ДАТИ. ПОДІЇ) – 2017. – № 3. – С. 9–15.

• Водоп’янов П. Контури стратегії виживання в умовах екологічної нестабільності. // Труды БГТУ (Праці БДТУ). – Серія 6. – 2020. – № 1. – С. 92–96.