Промоція «українського питання» та об’єднання зарубіжного українства як головні програмні напрямки діяльності Українського пресового бюро в Лондоні (1931–1939)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(66).2018.131151

Ключові слова:

Українське пресове бюро, Лондон, «українське питання», українознавство, українська діаспора, епістолярій діячів українського відродження, Організація Українських Націоналістів, Яків Макогін, Володимир Кисілевський, Євген Коновалець, Євген Онацький, Сoфія Русова

Анотація

Актуальність статті обумовлена новизною матеріалу. В її основі – аналіз віднайденого автором під час недавнього наукового стажування у Великобританії досі невідомого фахівцям в Україні архіву Українського пресового бюро в Лондоні, яке діяло там упродовж 1931–1939 рр. при матеріальній підтримці і під безпосереднім керівництвом американця українського походження Якова Макогона.

Йдеться про діяльність невеликого колективу українських дипломатів, спрямовану на промоцію в Європі нерозв’язаного після Першої світової війни «українського питання», на захист освітніх, культурних, національних потреб організованих громад української еміграції.

Проаналізовано головні акції Бюро, що набули розголосу в Європі: повсюдна організація Комітетів порятунку України у зв’язку із організованим московським урядом голодомором українського народу 1932–1933 рр.; спорудження методом народної толоки Українського народного дому в Празі; матеріальна підтримка діяльності таких українських культурно-освітніх і спортивних товариств у Західній Європі, як «Пласт», «Січ», Товариства Прихильників Української Господарської Академії в Подєбрадах, Товариства  Прихильників Української Пісні, Товариства Прихильників Української Книги, Союзу Українських Журналістів і Письменників.

Окремо здійснено аналіз тієї частини лондонського архіву Бюро, де зосереджено листування з відомими діячами українського національно-визвольного руху, зокрема Євгеном Онацьким, Софією Русовою, Володимиром Кисілевським. Детальний аналіз уперше залучених із лондонського архіву до наукового обігу листів таких діячів українського відродження проливає світло не лише на окремі малознані або й зовсім невідомі епізоди з їхнього життя, а й додає нові штрихи до ще не написаної повної й правдивої історії української еміграції.

Наголошується на необхідності видання в Україні такого епістолярію.

На основі архівних документів аналізуються матеріальні засади діяльності Бюро. У контексті нагального розв’язання проблем українського державотворення на сучасному етапі акцентується увага на досвіді фінансування такої поважної державотворчої інституції, як Українське пресове бюро за кордоном, однією заможною, але високопатріотичною особою, яка загальнонаціональні інтереси свого народу ставить вище особистісних.

Біографія автора

Mykola Tymoshyk, КНУКіМ

Микола Тимошик

доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики КНУКіМ

Посилання

On the Activity of the Prague Representation Office of the Ukrainian Bureau in London and Geneva: 1.10.1933–1.10.1934. In: Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum in London. Ukrainian Bureau: Report on Activities for 1931–1939 (Biura Ukrainskie: Zalozenia i Sprawozdania z Dziatalnosci. 1931–1939). [in Ukr.]

–5. The same. [in Ukr.]

Strictly Confidential Report on the Activity of the Ukrainian Bureau in London for June 1932. In: Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum in London. Ukrainian Bureau: Report on Activities for 1931–1939 (Biura Ukrainskie: Zalozenia i Sprawozdania z Dziatalnosci. 1931–1939). [in Ukr.]

ONATSKYI, Ye. (1981). In the Eternal City. Notes of the Ukrainian Journalist (1931–1932). Toronto: Novyi Shliakh, p. 57. [in Ukr.]

The same, p. 57. [in Ukr.]

A Letter of V. Kysilevskyi from London to Ye. Onatskyi in Rome of June 8, 1931. In: Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum in London. Ukrainian Bureau: Report on Activities for 1931–1939 (Biura Ukrainskie: Zalozenia i Sprawozdania z Dziatalnosci. 1931–1939). [in Ukr.]

ONATSKYI, Ye. (1981). In the Eternal City. Notes of the Ukrainian Journalist (1931–1932). Toronto: Novyi Shliakh, p. 100. [in Ukr.]

A Letter of Ye. Onatskyi from Rome to V. Kysilevskyi in London of March 25, 1935. In: Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum in London. Ukrainian Bureau: Report on Activities for 1931–1939 (Biura Ukrainskie: Zalozenia i Sprawozdania z Dziatalnosci. 1931–1939). [in Ukr.]

The same.

A Letter of Ye. Onatskyi from Rome to V. Kysilevskyi in London of June 26, 1936. The same. [in Ukr.]

A Letter of Ye. Onatskyi from Rome to V. Kysilevskyi in London of October 11, 1939. The same. [in Ukr.]

DATSIUK, H., MYKHALEVYCH-RUDAKEVYCH, O., comps, trans. (2013). On the Way of the Cross: The History of the Lindfors-Rusov Family in Letters. Chernivtsi: Bukrek, p. 229. [in Ukr.]

A Letter of S. Rusova from Prague to V. Kysilevskyi in London. In: Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum in London. Ukrainian Bureau: Report on Activities for 1931–1939 (Biura Ukrainskie: Zalozenia i Sprawozdania z Dziatalnosci. 1931–1939). [in Ukr.]

A Letter of V. Kysilevskyi from London to S. Rusova in Prague. The same. [in Ukr.]

A Letter of S. Rusova from Prague to V. Kysilevskyi in London of September 18, 1933. The same. [in Ukr.]

A Letter of V. Kysilevskyi from London to S. Rusova in Prague. The same. [in Ukr.]

A Letter of S. Rusova from Prague to V. Kysilevskyi in London. The same. [in Ukr.]

A Letter of V. Kysilevskyi from London to S. Rusova in Prague of May 18, 1933. The same. [in Ukr.]

A Letter of V. Kysilevskyi from London to S. Rusova in Prague of July 23, 1937. The same. [in Ukr.]

A Letter of S. Rusova from Prague to V. Kysilevskyi in London. The same. [in Ukr.]

A Letter of V. Kysilevskyi from London to S. Rusova in Prague of May 16, 1938. The same. [in Ukr.]

A Letter of V. Kysilevskyi from London to S. Rusova in Prague of March 7, 1939. The same. [in Ukr.]

ONATSKYI, Ye. (1981). In the Eternal City. Notes of the Ukrainian Journalist (1931–1932). Toronto: Novyi Shliakh, pp. 562–563. [in Ukr.]

LIAKHOVYCH, Ye. (1981). The Activity of the OUN in London in 1933–1935. Yevhen Konovalets and His Era: Collected Articles and Documents. Munich: Yevhen Konovalets’ Foundation, p. 897. [in Ukr.]

ONATSKYI, Ye. (1981). In the Eternal City. Notes of the Ukrainian Journalist (1931–1932). Toronto: Novyi Shliakh, pp. 581–582. [in Ukr.]

A Letter of the Presidium of V. Kysilevskyi Ukrainian National Association in Lviv to London to His Letter of January 12, 1933. In: Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum in London. Ukrainian Bureau: Report on Activities for 1931–1939 (Biura Ukrainskie: Zalozenia i Sprawozdania z Dziatalnosci. 1931–1939). [in Ukr.]

Ukrainian Bureau in London: A Brief Report on Its Activity. Chapter “Finances”. In: Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum in London. Ukrainian Bureau: Report on Activities for 1931–1939 (Biura Ukrainskie: Zalozenia i Sprawozdania z Dziatalnosci. 1931–1939). [in Ukr.]

The same. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-24

Номер

Розділ

Україна і світ