DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(61).2016.139963

Європейська спадкоємність і українська самобутність «Книг буття українського народу»

Vitali Terletsky

Повний текст:

PDF

Посилання


Варварцев М. М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна: монографія. – К.: Пульсари, 2005. – 304 с.

Дзядевич Т. Ідеологема месіанства в «Книзі польського народу і польського пілігримства» Адама Міцкевича, «Книгах буття українського народу» Миколи Костомарова і циклі «Три літа» Тараса Шевченка // Наукові записки НАУКМА. – Т. 19. Спеціальний випуск: у двох частинах. – Ч. 1. – 2001. – С. 20–23.

Етимологічний словник української мови. – К.: Наукова думка, 1982. – Т. 1. – 632 с.

Зеров М. Українське письменство XIX ст. // Зеров М. К. Твори: в 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 4–245.

Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. / Упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 544 с.

Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. / Упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 2. – 696 с.

Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського народу) / Передмова, упорядкування, примітки І. І. Глизь. – К.: Либідь, 1991. – 40 с.

Костомаров М. І. Исторические про­из­ведения. Автобиография / Сост. В. А. Зам­лин­ский; примеч. И. Л. Бутич. – К.:

Из­да­тельство Киевского университета им. Т. Г. Шевченко, 1990. – 735 с.

Литвинов В. Д. Латисько-український словник. – К.: Українські пропілеї, 1998. – 712 с.

Міцкевич А. Книги народу польського / Пер. з польськ. М. Зерова // Зеров М. Українське письменство / Упор. Микола Сулима. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – С. 1222–1229.

Чижевський Д. Міцкевич і українська література / Пер. з англ. О. Забужко // Чижевський Д. Філософські твори: у 4 т. / Під заг. ред. В. Лісового. – К.: Смолоскип, 2005. – Т. 2. – С. 142–163.

Herder J. G. Journal meiner Reise im Jahr 1769 // Herder J. G. Sämmtliche Werke. Hrsg. von B. Suphan. – Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1878. – Bd. IV. – S. 343–461.
Copyright (c) 2020 Vitali Terletsky

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).