DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(60).2016.141240

Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.)

Iryna Krasnodemska

Анотація


У статті проаналізовано політичні передумови виникнення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), наведена характеристика його діяльності, зокрема її форми і методи. Визначено основні напрямки практичної політики УНДО та виділено державотворчий вплив УНДО в історії України на етапі свого існування, висвітлено його роль і місце у суспільно-політичному житті Західної України. Розкрито спектр впливів і відносин УНДО з іншими політичними партіями й організаціями краю.


Ключові слова


Західна Україна; націонал-демократія; політична діяльність; партія; громадська організація

Повний текст:

PDF

Посилання


BODNAR, O. (2009). Makukh Ivan. In: Ya. ISAIEVICH, ed.-in-chief, M. LYTVYN, I. PATER, I. SOLIAR, comps., West Ukrainian People’s Republic. 1918–1923. Governments. Figures. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, pp. 172–184. [in Ukr.]

Declaration of the Central Committee of Ukrainian National Democratic Association Regarding the Position of Ukrainian People in the State of Poland, Adopted at the Meeting on the 7th of May, 1938. (1938). Dilo, 10 travnia. [in Ukr.]

ZAITSEV, O. (1994). Nationalism and National Democracy: Origins of the Conflict (1920–1930s). Suchasnist, (2), pp. 70–76. [in Ukr.]

MAKUKH, I. (1958). Serving the People. Detroit, 638 р. [in Ukr.]

The Decree of the Presidium of UNDO and UPR about the Policy of the OUN (1934). Dilo, 16 lypnia. [in Ukr.]

The Programme of the Ukrainian National Democratic Alliance (1926). Dilo, 28 lystopada. [in Ukr.]

The Solidary Voice of Political Parties Concerning the Events in the Region. Communiqué (1930). Dilo, 1 zhovtnia. [in Ukr.]

The Ukrainian National Liberation Movement in the Twentieth Century Carpathian Foreland. Documents and Materials. (2014). Vol. 1, Book 2 (1929–1939). Ivano-Frankivsk: KPF “LIK”, 600 р. [in Ukr.]

KHRUSLOV, B. (1999). The Policy of UNDO on the Eve of the Second World War (1938–1939). Halychyna, (3), pp. 181–188. [in Ukr.]

SHVAHULIAK, M. (1994). Party of Division and National Interests. Suchasnist, (2), pp. 77–82. [in Ukr.]

Projekt Ustawy konstytucyjnej Ziemi Halicko-Wołyńskiej złożony przez podpisanych posłów. Wysoki sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy Warszawa, dnia 3 grudnia 1938 r. (1938). In: State Archives of Ivano-Frankivsk Region. [in Pol.]

Podstawowe wytyczne do polonizacji Chelmszczyzny. [online]. Available at: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1938.podstawowe.php [in Pol.]

Memoriał prawosławnych pow. Tomaszowskiego i Zamojskiego do władz państwowych Rzeczpospolitoi. [online]. Available at: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1938.memorial.php [in Pol.]

Wytyczne polskiej wewnwtrznej polityki narodowościowej (Tezy). In: M. KUHUTIAK, m. ed., Ukrainian National Liberation Movement in the 20th-Century Carpathian Foreland. Documents and Materials. (2014). Vol. 1, Book. 2 (1929–1939). Ivano-Frankivsjk: KPF “LIK”, pp. 294–297. [in Pol.]
Copyright (c) 2020 Iryna Krasnodemska

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).