Утиски історичної науки на Дніпропетровщині в тоталітарну добу (20–30 роки ХХ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(67).2018.142012

Ключові слова:

історична наука, утиски, тоталітаризм, репресії, вчені, Дніпропетровщина

Анотація

У статті проаналізовано утиски історичної науки на Дніпропетровщині в кінці 1920-х – 1930-ті роки. Характеризуючи історіографію проблеми, встановлено, що в працях за часів СРСР репресії подавались як необхідні, вимушені засоби, і ця концепція укорінилась у вітчизняній науці на всі подальші роки існування радянської влади. В кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. розпочався активний пошук і оприлюднення нових фактів, оцінок, ціннісних орієнтацій, нових методологічних парадигм щодо політичних репресій у радянську добу. Показано репресивні дії тоталітарного режиму, особливості ставлення влади до істориків. Проаналізовано напрямки, форми і методи ідеологічної роботи спеціальних органів у формуванні суспільної думки щодо проведення політичного терору проти науковців-гуманітаріїв (підготовка замовних рецензій та критичні публікації, висновок політредактора, вилучення літератури Головлітом, віза-дозвіл на друк, навішування ідеологічних ярликів, догана, виключення з партії, розстріл у таборах тощо). Політичний терор став найпереконливішим аргументом влади проти наукової інтелігенції. «Академічна справа», яку започаткували арешти відомих вчених-істориків у жовтні 1929 р., була складовою частиною системного перевиховання «старої професури». Встановлено, що пік політичних репресій у цьому краї припадає на 20–30-ті роки ХХ ст. Історики піддавалися тиску і примусу з боку влади та чиновників, різних громадських, фінансових, політичних організацій, засобів масової інформації та системи народної освіти. Політичні режими потребували не фахівців-істориків, а істориків-виконавців. Ті, хто не змінював своїх поглядів відповідно до діючої політичної системи, не пристосовувався до її ідеології, був проти марксизму, звільнялися з роботи, засуджувалися і отримували різні терміни тюремного ув’язнення або були знищені фізично. Подібне відбувалося й у роки боротьби з дисидентством. Наводяться приклади репресій серед керівників вищих навчальних закладів, видатних істориків, інтелігенції на Дніпропетровщині (М. Куїс, В. Пархоменко, В. Білий, Д. Яворницький та ін.).

Біографія автора

Iryna Krasnodemska, НДІУ

Ірина Краснодемська

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Посилання

ABROSYMOVA, S., PARAMONOV, A. (2009). Dmytro Yavornytskyi and His Genealogy. Kharkiv: Kharkiv Private Museum of the City Manor, 112 p. [in Ukr.]

BAZHAN, O. (2005). “The Great Terror Era” in Ukraine: Implementation Mechanism. In: Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty. Zb. statei. (History of Ukraine. Little Known Names, Events, Facts. Collected Articles), Vol. 29. Kyiv, pp. 116–129. [in Ukr.]

BILAS, I. (1994). Repressive and Punitive System in Ukraine. 1917–1953: Socio-Political and Legal Analysis: In 2 Books. Kyiv. Book. 1, 432 p.; Book 2, 688 p. [in Ukr.]

BILOKIN, S. (1999). Mass Terror as a Means of Public Administration in the USSR (1917–1941). A Source Study. Kyiv, 448 p. [in Ukr.]

BOIKO, O. (2010). History of Ukraine: A Study Guide. 3rd. ed., expanded. Kyiv: Akademvydav, 688 p. [in Ukr.]

VIEDIENIEIEV, D. Political Repressions of the 1920s–1980s and the Problem of National Memory Formation. [online] Available at: http://www.istpravda.com.ua/research/2012/12/26/105584/ (Accessed 23 Aug. 2018). [in Ukr.]

VYNNYCHENKO, I. (1994). Ukraine of the 1920–1980s: Deportation, Exile, Expulsion. Kyiv, 126 p. [in Ukr.]

MAIMESKULOV, L., ROHO­ZHYN, A., STASHYS, V. (1971). All-Ukrainian Extraordinary Commission (1918–1922). Kharkov: Kharkov University Press, 251 p. [in Rus.]

HIRCHAK, Ye. (1929). Tasks of National-Cultural Construction: Celebrating Three Months of Ukrainian Culture. Kharkiv: Proletarii, 46 p.; idem. Against Nationalistic Contraband and Liberal Attitude Towards It. (1932). Kyiv. [in Ukr.]

HOLICHENKO, V. (1972). On the Defense of the Revolution: From the History of the All-Ukrainian Extraordinary Commission. Collected Documents and Materials. Kyiv: Polytyzdat Ukrainy, 1971. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (3), pp. 141–143. [in Ukr.]

HOLUB, A., CHENTSOV, V. (2013). “You Cannot Repent of What You Have Not Done...” In: Bloody Harvesting in Education, Vol.1 of Cities and Villages of Dnipropetrovsk Region in the Vortex of Political Repressions. Essays. Personalities. In 5 Vol. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk Regional Editorial Board on Preparing and Publishing Thematic Series “Rehabilitated by History”; Monolit, pp. 101–104. [in Ukr.]

HOMZYN, B. (1957). Bolshevism Is an Organic Moscow Phenomenon: (From the Diary of a Person Not Understood by His Environment, Unwilling or Unable to Understand). Hannover: Ukraina i svit, 61 p. [in Ukr.]

HOMOTIUK, O. (2007). The Rise and the Tragedy of Ukrainian Studies at the Turn of Epochs (the 1890s – the first third of the 20th century). Ternopil: Ekonomichna dumka, 552 p. [in Ukr.]

DANYLENKO, V., KASIANOV, H., KULCHYTSKYI, S. (1991). Stalinism in Ukraine: The 1920–30s. Kyiv: Lybid, 342 p. [in Ukr.]

IVANENKO, V., PROKOPENKO, L., TERESHCHENKO, R. (2013). “Great Terror” in Dnipropetrovsk Region: Social and Ethnic Aspects. In: Politychni represii v Ukrainskii RSR 1937–1938 rr.: doslidnytski refleksii ta interpretatsii. Do 75-richia “Velykoho teroru” v SRSR: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii, 15 bereznia 2012 r. (Political Repressions in the Ukrainian SSR of 1937–1938: Research Reflections and Interpretation. Commemorating the 75th Anniversary of the “Great Terror” in USSR. All-Ukrainian Scientific Conference Proceedings. March 2012). Kyiv: Institute of History of NAS of Ukraine, pp. 210–222. [in Ukr.]

IVANENKO, V., CHENTSOV, V., HOLUB, A. (1996). “Every Member of the Elite Must Have a Case...”. Borysten, (6 (60)), pp. 15–18. [in Ukr.]

KOVALEVSKYI, M. (1936). Ukraine between the Red Yoke: Documents, Facts. Varshava; Lviv: Skhid, 204 p. [in Ukr.]

KOVHAN, S. (1929). Party and Individual Peasant Economy. Kharkiv. [in Ukr.]

KOSTIUK, H. (1971). Theory and Reality. Revisiting the Problem of Studying Theory, Tactics, and Strategy of Bolshevism in the National Question. In: Social-Political Library Series. Vol. 9 (28). [n. p.] (Munich): Suchasnist, 45 p. [in Ukr.]

KOSTIUK, H. (1995). Stalinism in Ukraine: (Genesis and Consequences): Research and Observations of the Contemporary. Kyiv, 508 p. [in Ukr.]

KULCHYTSKYI, S. (1999). Ukraine between the Two Wars (1921–1939). Kyiv, 336 p. [in Ukr.]

MYKHAILYK, M. (1930). Ukrainian Counterrevolution before the Proletarian Court. Speech at the Process of Ukrainian Liberation Union. Kharkiv: Legal Publishing of PJC of Ukrainian SSR, 40 p. [in Ukr.]

Bloody Harvesting in Education, Vol. 1. of Cities and Villages of Dnipropetrovsk Region in the Vortex of Political Repressions. Essays. Personalities. In 5 Vol. (2013). Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk Regional Editorial Board on Preparing and Publishing Thematic Series “Rehabilitated by History”; Monolit, 216 p. [in Ukr.]

ORIEKHOV, M. (1930). We Overcome Our Difficulties. Kharkiv: Proletari, 32 p. [in Ukr.]

PIHIDO, F. (1956). Ukraine under the Bolshevist Occupation (Materials on the History of the Ukrainian People’s Struggle in the 1920–1930s). Munich: Institute for the Study of the USSR, 140 p. [in Ukr.]

CHENTSOV, V., HOLUB, A., LY­SAN, Ye., comps., Ivanenko, V., Prisnia­kov, V., et al., eds. (1995). Returning from Non-Existence: Documents and Materials about the Victims of Stalin’s Tyranny at Dnipropetrovsk University. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State University; Promin, 166 p. [in Ukr.]

SMOLII, V., ed. (2002). Political Terror and Terrorism in Ukraine. The 19th–20th Centuries: Historical Essays. Kyiv: Naukova dumka, 952 p. [in Ukr.]

Bilokin, S., Podkur, R., Rub­lov, O. (2007). Political Repressions in Ukraine (1917–1980). Bibliographical Index. Zhytomyr, 456 p. [in Ukr.]

IVANENKO, V., ed. (1991). The Restored Memory: Essay Book, Vol. 1 of Rehabilitated by History. Dnipropetrovsk Region: In 5 Vol. Dnipropetrovsk: Monolit, 608 p. [in Ukr.]

IVANENKO, V., ed., et al. (2009). Rehabilitated by History: In 27 Volumes. Dnipropetrovsk Region: In 2 Books. Dnipro­petrovsk: Dnipropetrovsk Regional Editorial Board on Preparing and Publishing Thematic Series “Rehabilitated by History”; Monolit, Book. 1, 880 p.; Book. 2. 1118 p. [in Ukr.]

BABYCH, Ye., PATOKA V., authors-comps. (2007). Repressions in Ukraine (1917–1990): Scientific Bibliographical Index. Kyiv, 519 p. [in Ukr.]

RYCHKA, V., BILOUSKO, O., comp. (2007). Parkhomenko Volodymyr (1880–1942). In: Rehabilitated by History. Poltava Region. Scientific and Documentary Series of Books. Book 5. Kyiv–Poltava: Oriiana, pp. 428–432. [in Ukr.]

RUBLOV, O. (2004). Western Ukrainian Intelligentsia in National Political and Cultural Processes (1914–1939). Kyiv: Institute of History of NAS of Ukraine, 629, XVI p. [in Ukr.]

SVYSTUN, V. (1930). New Wave of the Red Terror in Ukraine. Winnipeg: Union of Independent Ukrainians, 30 p. [in Ukr.]

SOLOVEI, D. (1993). Moscow-Bolshevist Occupation Terror in the Ukrainian SSR between the First and Second World Wars (Reprinted), Part 1 of Ukrainian Calvary. Drohobych, 288 p. [in Ukr.]

SOLOVEI, D. (1963). Ukrainian Science in Colonial Fetters. [N. p.]: Prologue, 276 p. [in Ukr.]

STOIAN, T. (2010). Political Repressions against Historians in Ukraine in the 1930s. Visnyk Akademii pratsi ta sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy (Academy of Labor, Social Relations, and Tourism Bulletin), (2), pp. 118–124. [in Ukr.]

SUSLO, D. (1968). History of the Soviet Ukrainian Court: (1917–1967). Kyiv: Kyiv University Press, 233 p. [in Ukr.]

CHABAN, M. Ethnographer and Regional Studies Expert Volodymyr Bilyi. [online] Available at: http://museum.dp.ua/article0049.html htm (Accessed 23 Aug. 2018). [in Ukr.]

CHENTSOV, V. (2013). The Ideologist of Ukrainian Nationalism. In: Bloody Harvesting in Education, Vol. 1 of Cities and Villages of Dnipropetrovsk Region in the Vortex of Political Repressions. Essays. Personalities. In 5 Vol. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk Regional Editorial Board on Preparing and Publishing Thematic Series “Rehabilitated by History”; Monolit, pp. 146–160. [in Ukr.]

SHAPOVAL, Yu. (1990). In Those Tragic Years. Stalinism in Ukraine. Kyiv, 143 p. [in Ukr.]

SHAPOVAL, Yu. (1993). Ukraine of the 1920–50s: Unpublished History Pages. Kyiv, 316 p. [in Ukr.]

SHAPOVAL, Yu., PRYSTAIKO, V., ZOLOTAROV, V. (1948). ChK-GPU-NKVD in Ukraine: Persons, Facts, Documents. Kyiv, 606 p. [in Ukr.]

SHERSIUK, F. (1948). The Situation among the Working Class and the Working-Class Movement in Ukraine in the Second Half of the 19th Century. Kyiv. [in Ukr.]

YURKOVA, O. (2006). Volodymyr Bilyi. In: Ukrainian Historians of the 20th Century: A Bibliographic Index. “Ukrainian Historians” Series, Vol. 2, Part 3. Kyiv: Institute of History of NAS of Ukraine, pp. 16–17. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії