Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(67).2018.142236

Ключові слова:

Україна, українці, В. Баран, українознавство, етногенез слов’ян, етнокультурні та етногенетичні студії

Анотація

У статті проведено аналіз етнокультурної та етногенетичної проблематики у наукових працях В. Барана, опублікованих ним у 1955–1991 рр. З’ясовано, що у тоталітарну добу гуманітарна наука перебувала під потужним контролем комуністичної влади, яка вимагала від радянських вчених сповідувати марксизм-ленінізм, виконувати всі завдання режиму й не відхилятися від ідеологічної матриці, це стосувалося дотримування ними теорії стадіального розвитку людства, існування у Давній Русі так званої давньоруської народності тощо. Показано, що етногенез слов’ян та їх етнокультурний розвиток перебували серед пріоритетних напрямків радянської археології, тому В. Баран зі своїми слов’янознавчими зацікавленнями був постійно задіяний, але попри ідеологічний тиск уникав зайвої кон’юнктури і надавав перевагу виваженій дослідницькій праці, це стосувалося як дещо заполітизованої черняхівської проблематики зокрема, так і слов’янського етногенезу загалом. З’ясовано, що науковцю не завжди вдавалося втримати незалежну позицію, тому він змушений був підтримувати концепт існування єдиної давньоруської народності. Так, у деяких своїх текстах, але саме в тих, які набули найбільшого суспільного розголосу, зокрема у колективній монографії «Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период», В. Баран обстоював існування давньоруської народності у часи функціонування першої східнослов’янської держави – Давньої Русі. Доведено, що В. Барану, фундатору Київської наукової школи славістів, та його колегам-однодумцям вдалося створити власну, якісно нову концепцію слов’янського етногенезу, засадничим підґрунтям якої було положення про автохтонність слов’янства між Дніпром і Одрою. Встановлено, що в результаті складних етнокультурних, соціальних і етнополітичних процесів, у яких були залучені низка культур і культурних груп Південно-Східної і Центральної Європи І–IV ст., наприкінці IV–V ст. твориться ранньосередньовічна празько-корчацька культура.

Біографії авторів

Yurii Fihurnyi, НДІУ

Юрій Фігурний

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Olha Shakurova, НДІУ

Ольга Шакурова

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Посилання

HRYMYCH, M., comp. (2017).“Reading the Land: The Memoirs of Volodymyr Baran in the Records of Maryna Hrymych. Kyiv: RIUS, 156 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (1986). The Early Slavic Settlement of Raskov, Ukraine. Beiträge zur Allgemeinen und vergleichenden Archäologie. (Contributions to General and Comparative Archaeology), Vol. 8. Mainz am Rhein, 176 p. [in Ger.]

ABASHYNA, N. (2013). Problems of Ethnogeny of the Slavs and the Origin of the Ukrainian People in the Works of V. Baran. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. ХХХІ. Kyiv: NRIUSWH, pp. 38–58. [in Ukr.]

BARAN, V. (1998). Ancient Slavs. Kyiv:Alternatyvy, 336 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (1972). Ancient Slavs between the Dniester and Pripyat. [Abstract of Thesis for the Doctor of Historical Sciences degree]. Moscow, 46 p. [in Rus.]

BARAN, V. (2007). Kyi, Shchek, Khoryv, Their Sister Lybid, and the Ancient Roots of the Ukrainian People. Kyiv: Atlant YuEmSi, 64 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (1978). Editor’s Note. In: Problems of the Slavs’ Ethnogeny. Kyiv: Naukova dumka, pp. 3–4. [in Rus.]

BARAN, V. (1988). Prague Culture of the Dniester Region (based on Rashkov settlements). Kyiv: Naukova dumka, 160 p. [in Rus.]

BARAN, V. (1972). Early Slavs between the Dniester and the Pripyat. Kyiv: Naukova dumka, 244 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (2011). Slavs in Primitiveness and Early Middle Ages: Collection of Selected Ethnological Works. Kyiv: Milenium, 108 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (2008). Slavic Settlements in the Middle of the 1st Millennium AD near Teremtsi Village on the Dniester River. Kyiv: RIUS, 138 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (1981). Cherniakhiv Culture. According to the Materials of the Upper Dniester and the Western Buh. Kyiv: Naukova dumka, 264 p. [in Ukr.]

BARAN, V., HOPKALO, O. (2006). Cherniakhiv Settlements in the Hnyla Lypa River Basin. Kyiv: Institute of Archaeology, 144 p. [in Ukr.]

BARAN, V., KOZAK, D., TERPYLOVSKYI, R. (1991). Origin of Slavs. Kyiv: Naukova dumka, 144 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (1985). Conclusion. In: Ethnocultural Map of the Ukrainian SSR in the 1st Millennium AD. Kyiv: Naukova dumka, pp. 157–163. [in Rus.]

BARAN, V. (1990). Conclusion. In: Slavs of Southeastern Europe in the Pre-State Period. Kyiv: Naukova dumka, pp. 454–457. [in Rus.]

BARAN, V. (1961). The Settlements of the First Centuries AD near Cherepyn Village. Kyiv: Naukova dumka, 120 p. [in Ukr.]

BARAN, V., TOMENCHUK, B., FIHURNYI, Yu. (2017). Ancient Halych. Kyiv: Vydavets Oleh Filiuk, 134 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (2007). Ethnogeny of the Ukrainian People: A Brief Essay. A Scientific Journalistic Work. Kyiv: Tovarystvo “Znannia” Ukrainy, 148 p. [in Ukr.]

BARAN, V., BARAN, Ya. (2005). Historical Origins of the Ukrainian People. Kyiv: Heneza, 208 p. [in Ukr.]

BARAN, V., BARAN, Ya. (2002). Origin of the Ukrainian People. Kyiv: Rylsky Institute of Art Studies, Folklore, and Ethnology, 406 p. [in Ukr.]

BARAN, V., BARAN, Ya. (2011). In Search of Sources of the Ukrainian People. In: Se­lec­ted Scientific Works. Kyiv: NRIUS, 800 p. [in Ukr.]

DOVZHENOK, V. (1976). Cherniakhiv Culture in the History of the Middle Dnieper Population. In: Studies on Slavic-Russian Archaeology. Kyiv: Naukova dumka, pp. 63–72. [in Ukr.]

KONONENKO, P. (2013). From Archaeology to Ukrainian Studies. 85th Birthday of Volodymyr Baran. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. ХХХІ. Kyiv: NRIUSWH. pp. 8–12. [in Ukr.]

KONONENKO, P. (2007). Call of the Soul: Revival of the Historical Truth. In: Zbirnyk naukovykh prats Naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva (Collected Scientific Works of the Research Institute of Ukrainian Studies), Vol. XV. Kyiv: Rada, pp. 6–11. [in Ukr.]

KONCHA, S. (2001). Searching for the Sources (on the occasion of the 75th birth anniversary of Volodymyr Baran). Ukrainoznavstvo-2002. Kalendar-shchorichnyk. (Ukrainian Studies-2002. An Annual Calendar). Kyiv, pp. 224–227. [in Ukr.]

KRUSHELNYTSKA, L. (2001). Celebrating the 75th Anniversary of Volodymyr Danylovych Baran. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1, pp. 160–162. [in Ukr.]

LIEBIEDIEVA, O. (2007) .The Concept of Ethnogeny of Ukrainians in the Monograph by V. and Ya. Baran “The Origin of the Ukrainian People”. In: Zbirnyk naukovykh prats Naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva (Collected Scientific Works of the Research Institute of Ukrainian Studies), Vol. XV. Kyiv: Rada, pp. 45–49. [in Ukr.]

LIEBIEDIEVA, O. (2010). The Ukrainian Ethnos in the Ukrainian Studies of the Late 19th – Early 21st Century: The Problem of the Formation. Ukrainoznavchyi almanakh (Ukrainian Studies Almanac), Vol. 2. Kyiv. pp. 106–109. [in Ukr.]

LIEBIEDIEVA, O. (2008). The Problem of the Origin of the Ukrainian People in the Studies of M. Braichevskyi, V. Petrov, V. Balushko, and V. Baran. In: Zbirnyk naukovykh prats Naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva (Collected Scientific Works of the Research Institute of Ukrainian Studies), Vol. XX. Kyiv. pp. 309–326. [in Ukr.]

MAVRODIN, V. (1945). Formation of the Old Rus State. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo ordena Lenina universiteta, 432 p. [in Rus.]

RENKE, T. (2007). In Love with the Ukrainian Antiquities. Ukrainoznavstvo. (Ukrainian Studies), Vol. 3, pp. 22–24. [in Ukr.]

Slavs of Southeastern Europe in the Pre-State Period. (1990). Kyiv: Naukova dumka, 488 p. [in Rus.]

TOLOCHKO, D. (2013). The Ethnic Consciousness of the Ukrainian People against the Patterns of Ethnic and Cultural Development of Human Communities in Southeastern Europe. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. ХХХІ. Kyiv: NRIUSWH, pp. 99–114. [in Ukr.]

TOLOCHKO, P. (1999). The Word about the Hero of the Anniversary In: Etnokulturni protsesy v Pivdenno-Skhidnii Yevropi v I tysiacholitti n.e.: Zbirnyk naukovykh prats. (Ethnocultural Processes in Southeastern Europe in the 1st Millennium AD: Collected Scientific Works). Kyiv; Lviv, pp. 5–7. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2016). Contribution of Volodymyr Baran to the Study of Ancient Halych. Ukrainoznavstvo. (Ukrainian Studies), Vol. 3 (60), pp. 204–221. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2018). Ethnocultural Dimension of the Scientific Work of Mykhailo Sikorskyi. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (66), pp. 51–62. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2013). Interconnection of Generations. Volodymyr Baran – A Tireless Researcher of the Prehistory of Ukraine. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii. (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. XXXI. Kyiv: NRIUSWH, pp. 13–37. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2017). Contribution of Professor V. Baran to the Scientific Work of the Department of Ethnology of the Ukrainian Studies Institute. Pytannia istorii nauky i tekhniky (Questions of the History of Science and Technology), Vol. 3 (43), pp. 34–46. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu., YAROSHYNSKYI, O. (2007). Volodymyr Baran – an Outstanding Ukrainian Scientist (on the occasion of his 80th birthday). In: Zbirnyk naukovykh prats Naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva (Collected Scientific Works of the Research Institute of Ukrainian Studies), Vol. XV. Kyiv: Rada, pp. 12–44. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu., YAROSHYNSKYI, O. (2008). Outstanding Researchers of Ukrainian Studies. Kyiv, 146 p. [in Ukr.]

CHYRKOV, O., SHAKUROVA, O. (2013). Ethnological Component of Volodymyr Baran’s Concept about the Origin of the Slavic Ethnic Community and Ukrainians. Ukrainoznavstvo. (Ukrainian Studies). Vol. 3–4 (48–49), pp. 127–136. [in Ukr.]

CHYRKOV, O. (2013). Presentation of the Scientific Work of Volodymyr Baran on Wikipedia and Other Web Resources in the Ukrainian Language. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. ХХХІ. Kyiv: NRIUSWH, pp. 59–87. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2015). The Coverage of Historiography of the Ethnogeny of Ukrainians in the Works of Modern Ukrainian Scholars. In: I. Nabytobych, ed., Spheres of Culture. Vol. 12, pp. 214–221. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2017). Basic Concepts of the Origin of the Ukrainian Ethnos: The Historiography of the Problem (the end of the 19th – the beginning of the 21st century). In: Ukraina i ukrainstvo v etnokulturnykh protsesakh: Zbirnyk naukovykh prats. (Ukraine and Ukrainians in Ethnocultural Processes: Collected Scientific Works). Kyiv: RIUS, pp. 135–145. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2018). Historio­graphical Analysis of the Early Medieval Concept of the Ukrainian People’s Origin. In: Ukraine and Ukrainians in Ethnocultural Processes: Conceptual Generalizations: A Collective Monograph. Kyiv: RIUS, pp. 93–114. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O., FIHURNYI, Yu., ed., (2017). Main Concepts of the Ethnogeny of the Ukrainian People: National Historiography (end of the 19th – early 21st century). Kyiv: Vydavets Oleh Filiuk, 272 p. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2016). The Origin of the Ukrainian People in the Historiographic Discourse of the Late 19th and Early 21st Centuries. [Abstract of Thesis for the Candidate of Historical Sciences degree]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 20 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії