Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(68).2018.145309

Ключові слова:

Україна, українці, В. Баран, українознавство, етногенез слов’ян, етнокультурні та етногенетичні студії

Анотація

У статті проведено аналіз етнокультурної та етногенетичної проблематики у наукових працях В. Барана, опублікованих ним у 1991–2017 рр. Виявлено, що руйнація СРСР й існування суверенної України позбавили науковців тоталітарного ідеологічного тиску і дали можливість їм досліджувати будь-які наукові проблеми й отримувати незаангажовані висновки. Обґрунтовано, що розбудова Української держави, її політичної, економічної, культурної, військової, освітньої, наукової та інших сфер супроводжувалася низкою об’єктивних і суб’єктивних проблем, зокрема недофінансуванням і зміною державницьких пріоритетів, всі ці пострадянські реалії, з одного боку, відкидали науку й науковців на маргінес суспільно-політичного життя на зламі тисячоліть, з іншого – змушували їх приймати нестандартні рішення, які в підсумку сприяли позитивній динаміці розвитку української гуманітаристики. Показано, що, враховуючи ці обставини, В. Баран розпочав плідну співпрацю з Інститутом українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка (який у 2000 р. трансформувався у Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України і Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та з іншими науковими інституціями, наслідком якої стали відмова вченого від підтримки ним заідеологізованого концепту про так звану давньоруську народність та формування власного бачення українського етногенетичного процесу. Доведено, що внаслідок понад чвертьстолітньої наукової праці в умовах Української держави В. Баран створив унікальну етногенетичну теорію походження слов’ян та творчо обґрунтував і розвинув започатковану ще М. Грушевським ранньосередньовічну концепцію походження українського народу. Виявлено, що етногенетичні й етнокультурні студії В. Барана у пострадянській Україні, позбавлені радянської заідеологізованості й зашореності, набули довершеності й системності осмислення, завдячуючи цьому, вони стали міцним і надійним підґрунтям для побудови авторських моделей слов’янського й українського етногенезу.

Біографії авторів

Yurii Fihurnyi, НДІУ

Юрій Фігурний

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Olha Shakurova, НДІУ

Ольга Шакурова

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Посилання

HRYMYCH, M., comp. (2017). “Reading the Land: The Memoirs of Volodymyr Baran in the Records of Maryna Hrymych. Kyiv: RIUS, 156 p. [in Ukr.]

ABASHYNA, N. (2013). Problems of Ethnogeny of the Slavs and the Origin of the Ukrainian People in the Works of V. Baran. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. ХХХІ. Kyiv: NRIUSWH, pp. 38–58. [in Ukr.]

BALUSHOK, V. (2008). The Ukrainian Ethnic Community: Ethnogenesis, History, Ethnonymy. Bila Tserkva: Published by O. Pshonkivskyi, 304 pp. [in Ukr.]

BARAN, V. (1998). Ancient Slavs. Kyiv: Alternatyvy, 336 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (2007). Kyi, Shchek, Khoryv, Their Sister Lybid, and the Ancient Roots of the Ukrainian People. Kyiv: Atlant YuEmSi, 64 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (2011). Slavs in Primitiveness and Early Middle Ages: Collection of Selected Ethnological Works. Kyiv: Milenium, 108 p. [in Ukr.]

BARAN, V., HOPKALO, O. (2006). Cherniakhiv Settlements in the Hnyla Lypa River Basin. Kyiv: Institute of Archaeology, 144 p. [in Ukr.]

BARAN, V., KOZAK, D., TERPYLOVSKYI, R. (1991). Origin of Slavs. Kyiv: Naukova dumka, 144 p. [in Ukr.]

BARAN, V., TOMENCHUK, B., FIHURNYI, Yu. (2017). Ancient Halych. Kyiv: Vydavets Oleh Filiuk, 134 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (2007). Ethnogeny of the Ukrainian People: A Brief Essay. A Scientific Journalistic Work. Kyiv: Tovarystvo “Znannia” Ukrainy, 148 p. [in Ukr.]

BARAN, V., BARAN, Ya. (2005). Historical Origins of the Ukrainian People. Kyiv: Heneza, 208 p. [in Ukr.]

BARAN, V., BARAN, Ya. (2002). Origin of the Ukrainian People. Kyiv: Rylsky Institute of Art Studies, Folklore, and Ethnology, 406 p. [in Ukr.]

BARAN, V., BARAN, Ya. (2011). In Search of Sources of the Ukrainian People. In: Selected Scientific Works. Kyiv: NRIUS, 800 p. [in Ukr.]

Ethnic and Ethnocultural History of Ukraine in Three Volumes (2005). Vol. 1, Book 2. Kyiv: Naukova dumka, 512 pp. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1994). Essays on the History of Ukraine. Kyiv: Abrys, 256 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1996). Origin of the Ukrainian People. Kyiv: Biblioteka ukraintsia, 80 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1997). From the Sclaveni to the Ukrainian Nation. Kyiv: Biblioteka ukraintsia, 254 p. [in Ukr.]

KONONENKO, P. (2013). From Archaeology to Ukrainian Studies. 85th Birthday of Volodymyr Baran. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. ХХХІ. Kyiv: NRIUSWH, pp. 8–12. [in Ukr.]

KONCHA, S. (2001). Searching for the Sources (on the occasion of the 75th birth anniversary of Volodymyr Baran). Ukrainoznavstvo-2002. Kalendar-shchorichnyk (Ukrainian Studies 2002. An Annual Calendar). Kyiv, pp. 224–227. [in Ukr.]

KRUSHELNYTSKA, L. (2001). Celebrating the 75th Anniversary of Volodymyr Danylovych Baran. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1, pp. 160–162. [in Ukr.]

Origin, Establishment, and Development of the Ukrainian People (2010). Kyiv: Kyivskyi universytet, 566 p. [in Ukr.]

RENKE, T. (2007). In Love with the Ukrainian Antiquities. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3, pp. 22–24. [in Ukr.]

TOLOCHKO, D. (2013). The Ethnic Consciousness of the Ukrainian People against the Patterns of Ethnic and Cultural Development of Human Communities in Southeastern Europe. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. ХХХІ. Kyiv: NRIUSWH, pp. 99–114. [in Ukr.]

TOLOCHKO, P. (1999). The Word about the Hero of the Anniversary In: Etnokulturni protsesy v Pivdenno-Skhidnii Yevropi v I tysiacholitti n.e.: Zbirnyk naukovykh prats. (Ethnocultural Processes in Southeastern Europe in the 1st Millennium AD: Collected Scientific Works). Kyiv; Lviv, pp. 5–7. [in Ukr.]

Ukrainians in the Global Civilization and Culture: A Collective Monograph in Ukrainian Studies (2008). Kyiv: RIUS, 400 p.

FIHURNYI, Yu. (2016). Contribution of Volodymyr Baran to the Study of Ancient Halych. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (60), pp. 204–221. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu., YAROSHYNSKYI, O. (2008). Outstanding Researchers of Ukrainian Studies. Kyiv, 146 p. [in Ukr.]

CHYRKOV, O., SHAKUROVA, O. (2013). Ethnological Component of Volodymyr Baran’s Concept about the Origin of the Slavic Ethnic Community and Ukrainians. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies). Vol. 3–4 (48–49), pp. 127–136. [in Ukr.]

CHYRKOV, O. (2013). Presentation of the Scientific Work of Volodymyr Baran on Wikipedia and Other Web Resources in the Ukrainian Language. In: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii (Collected Scientific Works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History), Vol. ХХХІ. Kyiv: NRIUSWH, pp. 59–87. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2017). Basic Concepts of the Origin of the Ukrainian Ethnos: The Historiography of the Problem (the end of the 19th – the beginning of the 21st century). In: Ukraina i ukrainstvo v etnokulturnykh protsesakh: Zbirnyk naukovykh prats (Ukraine and Ukrainians in Ethnocultural Processes: Collected Scientific Works). Kyiv: RIUS, pp. 135–145. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії