Роль західної української діаспори в етнокультурних процесах в Україні (кінець 80-х – середина 90-х років ХХ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(68).2018.145376

Ключові слова:

українська діаспора, етнокультурні процеси, перебудова, демократія, українська мова, культура, національна пам’ять

Анотація

У статті проаналізовано роль зарубіжних українців в етнокультурних процесах в Україні в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. В період горбачовської перебудови, коли руйнувалися ідеологічні стереотипи, зростав інтерес громадськості до історії, сучасного життя, надбань у сфері економіки, культури, освіти, науки, мистецтва, літератури української діаспори, взаємовпливів і взаємозв’язків їх з українцями материкової батьківщини. Почали активніше вивчатися й історичні аспекти цих зв’язків як такі, що проливають світло на генезу і характер процесів зазначеної взаємодії, знання про українську діаспору як національний, духовний, ментальний і культурно-мистецький феномен. Показано внесок української діаспори у становлення національної самосвідомості, національної пам’яті, консолідації української нації, розвиток громадянського суспільства, мови, культури, освіти і доведено, що він є вагомим і сприяє становленню національної ідентичності та формуванню національної самосвідомості українців, поширенню української мови не тільки серед інтелігенції, але й широких верств населення, особливо в обласних центрах та містечках, допомагає позбутися відчуття власної меншовартості та визнати себе європейцями, гідними повноправного творчого життя в незалежній державі.
Українська діаспора разом з письменниками, культурними, громадськими діячами стали на захист української мови й культури, що набуло значення захисту самого «права на життя» української нації в правових межах державно-політичної системи в СРСР. Всі їхні зусилля спрямовувалися на те, щоб домогтися справжнього суверенно-державного становища України через дійсну перебудову й демократизацію, отже – децентралізацію, забезпечити в ній державний статус і творчу перспективність української мови та перспективне майбутнє української нації.
Наводяться приклади діяльності створених представниками української діаспори організацій, фондів, фірм щодо повернення в Україну культурних цінностей різних країн світу, розвитку національної освіти, науки, зокрема Києво-Могилянської академії, становлення демократичних інститутів незалежної України, надання їй фінансово-матеріальної та гуманітарної допомоги.

Біографія автора

Iryna Krasnodemska, НДІУ

Ірина Краснодемська

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Посилання

ANTONIUK, O. (2015). Ukrainian Diaspora as a Factor in the Formation of National Memory in Ukraine. Kulturolohiia (Cultural Studies), (4(29)), pp. 102–110. [in Ukr.]

HORIELOV, D. (2011). Influence of Ukrainian Diaspora Organizations on the Development of Civil Society in Ukraine. Stratehichni priorytety (Strategic Priorities), (3 (20)), pp. 32–38. [in Ukr.]

HRYSHKO, V. (1988). Ukrainian National Situation in the USSR against the Backdrop of Gorbachev’s “Perestroika”. Suchasnist, (2), pp. 73–91. [in Ukr.]

HOSPODARYSKO, M. (2006). Contribution of the Ukrainian Diaspora to the Formation of Kyiv-Mohyla Academy. In: Diaspora yak chynnyk utverdzhennia Ukrainy u mizhnarodnii spilnoti. Persha mizhnarodna naukova konferentsiia. 8–10 bereznia 2006 r. Zbirnyk dopovidei (Diaspora as a Factor for Establishing Ukraine in the International Society. Proceedings of the First International Scientific Conference. March, 2006). Lviv: Spolom, pp. 395–400. [in Ukr.]

DYBCHUK, L. (2006). Contribution of the Ukrainian Diaspora of Canada and Latin America to the Development of the Economy and Culture of the Independent Ukraine (1991–2005): [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.01 – History of Ukraine], Ternopil, 24 p. [in Ukr.]

DZIUBA, I. (1996). Bahrianyi Ivan. In: Yu. RYMARENKO, ed., et al., Small Encyclopedia of Ethnic State Studies. NAS of Ukraine. V. Koretskyi Institute of State and Law. Kyiv: Heneza; Dovira, pp. 820–821. [in Ukr.]

YEVTUKH, V. (1992). Ethnopolitical Renaissance in Ukraine and the Ukrainian Diaspora: The Problem of Interaction. Ukrainska diaspora, Vol. 2, pp. 5–19. [in Ukr.]

YEVTUKH, V. (1992). The Role of Symbols in Preserving Ukrainian Ethnicity in Canada. Lviv: Kameniar. [in Ukr.]

YEVTUKH, V. (1991). Ukrainian Ethnicity in Canada: Possibilities of the Realities. Vsesvit, (11), pp. 7–12. [in Ukr.]

YEVTUKH, V., KAMINSKYI, Ye., KOVALCHUK, O., TROSHCHYNSKYI, V. (1992). Preserving Ukrainian Identity. Kyiv: INTEL, 100 p. [in Ukr.]

YEVTUKH, V., KOVALCHUK, O. (1991). Ethnocultural Activity of Ukrainian Canadians: Achievements and Problems. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (9), pp. 42–50. [in Ukr.]

YEVTUKH, V., TROSHCHYNSKYI, V., POPOK, A., SHVACHKA, O. (2003). Ukrainian Diaspora. Sociological and Historical Studies. Kyiv: UANNP “Feniks”, 228 p. [in Ukr.]

KAMINSKYI, A. (1990). At the Transition Stage. “Publicity”, “Restructuring”, and “Democratization” in Ukraine. Munich: w/p, 624 p. [in Ukr.]

KOROPETSKYI, I. (1988). The Problem of the Ukrainian Language and Economical Ma­nagement. Suchasnist, (12), pp. 76–84. [in Ukr.]

KRUCHA, O. (1989). New Wave of Ukrainization: Factors and Perspectives of Restructuring. Suchasnist, (3), pp. 105–110. [in Ukr.]

KUPCHYNSKYI, R. (1987). In the Trenches of Restructuring. Suchasnist, (7–8), pp. 150–163. [in Ukr.]

LUTSYSHYN, H. (2003). Ukrainian Diaspora: Recent Trends Affecting the Process of National Consolidation. Visnyk DAKKKiM (State Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts Bulletin), (1), pp. 252–256. [in Ukr.]

MOROZ, R. (1990). Russian Intellectuals and the National Question against the Background of Glasnost and Perestroika. Suchasnist, (7–8), pp. 171–185. [in Ukr.]

PROKOP, M. (1990). On the Way to State Independence (in regard to the declaration on state sovereignty of Ukraine). Suchasnist, (9), pp. 62–69. [in Ukr.]

ROMANCHUK, O. (2006). Ukraine in the Universum: The Cultural and Educational Activities of the Diaspora on the Pages of the “Universum” Magazine as a Significant Factor in Preserving National Identity and Asserting Statehood. In: Diaspora yak chynnyk utverdzhennia Ukrainy u mizhnarodnii spilnoti. Persha mizhnarodna naukova konferentsiia. 8–10 bereznia 2006 r. Zbirnyk dopovidei (Diaspora as a Factor for Establishing Ukraine in the International Society. Proccedings of the First International Scientific Conference. March, 2006). Lviv: Spolom, pp. 101–112. [in Ukr.]

SOVINSKA, N. (2006). The Role of the Diaspora in Returning to Ukraine Historical and Cultural Values from the Countries of Western Europe. In: Diaspora yak chynnyk utverdzhennia Ukrainy u mizhnarodnii spilnoti. Persha mizhnarodna naukova konferentsiia. 8–10 bereznia 2006 r. Zbirnyk dopovidei (Diaspora as a Factor for Establishing Ukraine in the International Society. Proceedings of the First International Scientific Conference. March, 2006). Lviv: Spolom, pp. 434–441. [in Ukr.]

SOVINSKA, N. (2002). Contribution of the Ukrainian Diaspora of Western European Countries to the Development of the Economy and Culture of the Independent Ukraine (1991–2001). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.01 – History of Ukraine]. Chernivtsi, 20 p.

SOKOLIUK, Z. (1988). Soviet State System and Gorbachev’s Reforms. Suchasnist, (3), pp. 85–98. [in Ukr.]

TARANENKO, O. (2013). The Language of the Ukrainian Western Diaspora and the Current Language Situation in Ukraine. Movoznavstvo (Lingusitic Studies), (2–3), pp. 63–97. [in Ukr.]

TARNAVSKYI, O. (1966). Three Poets of Emigration. In: Longing for the City. New-York: Kliuchi, pp. 105–113. [in Ukr.]

CHERNOVA, K. (1994). Ukrainian Cooperation with the Diaspora of the USA and Canada: Origins, Evolution, and Prospects. [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.01 – History of Ukraine], Kyiv, 18 p.

SHLEPAKOV, A., BURKUT, I., VASYLIEVA, L. et al. (1991) Ukrainians in the Foreign World. Kyiv: Naukova dumka, 140 p. [in Ukr.]

SHLEPAKOV, A., LESHCHENKO, L., YEVTUKH, V. et al. (1990). Ukrainian Canadians in Historical Relations with the Land of Their Fathers. Kyiv: Dnipro, 230 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії