DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(58).2016.150915

Інтелектуали ранньомодерної доби про освіту та виховання дітей

Iryna Voronchuk

Анотація


Розглядаються концепції та підходи європейських і вітчизняних інтелектуалів ранньомодерної доби щодо виховання та освіти дітей. Аналізується розуміння ними значення родини, родинного мікроклімату, ставлення батьків до дітей, роль батьківського прикладу у вихованні.

Ключові слова


нова концепція Людини; родина; батьки; діти; соціальний статус; ідеали виховання; освіта; батьківський приклад

Повний текст:

PDF

Посилання


BROGI BERCOFF, G. (2010) «Peace with God for Man» as a Moral Philosophy System. In: Innokentii Gizel: Selected Works. Vol. 3. Kyiv – Lviv: Svichado, pp. 103– 133. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2012) The Population of Volyn in the 16th – First Half of the 17th Century: Family, Household, Demographic Factors. Kyiv: Feniks, 711 p. [in Ukr.]

GIZEL, I. (2012) Peace with God for Man. In: Innokentii Gizel: Selected Works. Vol. 1. B. 1. Kyiv – Lviv: Svichado, 623 p. [in Ukr.]

DZIUBA, E. (1967) Enlightenment in Ukraine. The Second Half of the 16th – First Half of the 17th Century. Kyiv: Naukova Dumka, 130 p. [in Rus.]

DOVHA, L. (2010) Science of Redemption in Ukrainian Texts of the 17th Century. In: Innokentii Gizel: Selected Works. Vol. 3. Kyiv – Lviv: Svichado, pp. 167–193. [in Ukr.]

DOVHA, L. (2012) System of Values in Ukrainian Culture of the 17th Century. Kyiv-Lviv: Svichado, 343 p. [in Ukr.]

Ifika Iieropolityka (1712). Kyiv, 167 p. [in Ukr.]

ISAIEVYCH, Ya. (1972) The Sources of History of Ukrainian Culture in the Feudal Era. The 16th–18th Centuries. Kyiv: Naukova Dumka, 143 p. [in Ukr.]

History of Ukrainian Culture (2001). Vol. 2. Kyiv: Naukova Dumka, 847 p. [in Ukr.]

KORZO, M. (2010) «Peace with God for Man» by Innokentii Gizel in the Context of the Catholic Moral Theology at the End of the 16th – First Half of the 17th Century. In: Innokentii Gizel: Selected Works. Vol. 3. Kyiv – Lviv: Svichado, pp. 195–261. [in Ukr.]

MEDYNSKYI, E. (1958) Brother-hood Schools of Ukraine and Belarus in the 16th–17th Centuries. Kyiv: Radianska shkola, 209 p. [in Ukr.]

MYTIUROV, B. (1968) Development of the Pedagogical Thought in Ukraine in the 16th–17th Centuries. Kyiv: Radianska shkola, 211 p. [in Rus.]

MYTSKO, I. (1990) The Ostroh Slavic-Greek-Latin Academy. Kyiv: Naukova Dumka, 189 p. [in Ukr.]

MYTIUROV, B. (1971) Pedagogical Ideas of John Amos Comenius in Ukraine. Kyiv: Radianska shkola, 108 p. [in Ukr.]

OHIIENKO, I. (1992) Ukrainian Culture. Kyiv: Dovira, 140 p.

ERASMUS OF ROTTERDAM (1993) The Praise of Folly. Colloquies. Kyiv: Osnova, 318 p. [in Ukr.]

SAS, P. (1991) The Problem of Human in the Art of the 16th Century Ukrainian Writer S. Orikhovskyi. In: Ukraine and Poland in the Feudal Era. Kyiv: Naukova Dumka, pp. 34–46. [in Ukr.]

SKEPIAN, A. (2007) The Influence of the Grand Prince’s Court on the Formation of Culture Elites in the 17th Century. In: Materialy Mizhnarodnay naukova-praktichnay kanferentsyi «Yangellony: dynastia, epokha, spadchyna», 8–10 veresnia, 2006 r. («Jagellons: Dynasty, Era, Legacy» in Galshany-Navagrudak. Conference proceedings. September, 8–10) Minsk, pp. 183–195. [in Bel.]

TYTOV, F. (1924) The Old High Edu­cation in Kyivan Ukraine. Kyiv, 77 p. [in Ukr.]

ORIKHOVSKYI-ROKSOLAN, ST. (1998) A Letter to Jan Franciscus Commendoni. In: Ukrainian Literature of the 14th–16th Centuries. Kyiv: Naukova Dumka, pp. 155–166. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2002) Of the Two Mental Stereotypes of the Ukrainian Nobility: «a good man» and «a bad man». In: The Parallel world. Research on History of Representations and Ideas in Ukraine in the 16th–17th Centuries. Kyiv: Krytyka, pp. 106–147. [in Ukr.]

AUGUSTYNIAK, U. (2002) Wychowanie młodych Radziwiłłów na dworze birżańskim w XVII wieku. In: M. Dąbrowskiej i A. Klondera. (eds.) Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Część I. Od średniowiecza do wieku XVIII. Warszawa: DIG, pp. 129–148 [n Pol.]

BARTNICKA, R., SZYBIAK, I. (2001) Zarys historii wychowania. Warszawa: «Żak», 221 p. [in Pol.]

BARYCZ, H. (1948) A. M. Fredro wobec zagadnień wychowawczych. Kraków: PAU, 103 p. [in Pol.]

FLANDRIN, J.-L. (1998) Histotia rodziny. Warszawa: Liga Republikańska, 311 p. [in Pol.]

FRYCZ-MODRZEWSKI, A. (1997) «O poprawie Rzeczypospolitej. Ksiga I. O obyczajach». Kielce: Marka, 207 p. [in Pol.]

GLICZNER, E. (1876) Książki o wychowaniu dzieci bardzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą. Kraków: Drukarnia «Czasu», 146 p. [in Pol.]

GLÓWKA, D. (2002) Staropolscy kaznodzieje o wychowaniu dzieci. In: M. Dąbrowskiej i A. Klondera. (eds.) Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Część I. Od średniowiecza do wieku XVIII. Warszawa: DIG, pp. 109–114 [in Pol.]

HAJDUKIEWICZ, L. (1957) Rozwój myśli pedagogicznej Sebastiana Petrycego z Pilzna. In: H. Barycz (ed.) Sebastian Petrycy z Pilzna uczony doby Odrodzenia. Wrocław, 284 p. [in Pol.]

KAMLER, A. (2008) Edukacja w rodzinie szlacheckiej w XVI wieku. In: Cezarego Kukli (ed.) Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze. Warsawa: DIG, pp. 49–57. [in Pol.]

MĄCZAK, A. (1994) Klientela. Nieformalne systemy wałdzy w Polsce i Europie XVI–XVIII w. Warszawa: Semper, 357 p. [in Pol.]

ORZECHOWSKI, S., Starnawski, J. (comp.) (1972) List do Franciszka Commendoniego o sobie samym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińkich, 641 p. [in Pol.]

PETRYCY, S., Wąsik W. (comp.) (1956) Przydatki do Ekonomiki i Polityki Arystotelesowej. In: Pisma wybrane. Т. 2. Warszawa: PWN, 551 p. [in Pol.]

REJ, M. (1956) Żywot człowieka pocz­ci­wego. Wrocław: Ossolineum, 672 p. [in Pol.]

WROCZYŃSKI, R. (1976) Dzieje oświaty polskiej do roku 1795. T. I. Warszawa: Żak, 270 p. [in Pol.]

ŻOłĄDŻ-STRZELCZYK, D. (2002) Wychowanie dziecka w świetle staropolskiej teorii pedagogicznej In: M. Dąbrowskiej i A. Klondera. (eds.) Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Część I. Od średniowiecza do wieku XVIII. Warszawa: DIG, pp. 96–108. [in Pol.]

ŻOłĄDŻ-STRZELCZYK, D., KABACIŃSKA-ŁUCZAK, K. (2012) Codzinność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku. Warszawa: DIG, 190 s. [in Pol.]
Copyright (c) 2020 Iryna Voronchuk

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).