DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(58).2016.151680

Опис слов’янських країн і народів у «Книзі доріг і королівств» аль-Бекрі

Iryna Martyniak

Анотація


У статті проаналізовано фрагменти географічної компіляції «Книга доріг і королівств» андалусійського мусульманського географа і історика XI ст. аль-Бекрі. Інформація про країни і слов’янські народи, яка увійшла до книги, ґрунтується на так званій «Реляції Ібрагіма Ібн Якуба», написаній арабською мовою близько 965/966 року. Окрім географічних описів, праця аль-Бекрі містить цікаву інформацію про слов’янські народи, їхню культуру, політичний устрій, звичаї та обряди.


Ключові слова


аль-Бекрі; арабська література; реляція; середньовіччя; слов’яни

Повний текст:

PDF

Посилання


Vestberg, F. (1903) Commenting on Abraham ben Jacob’s Notes on Slavs. Saint-Petersburg: Tipografia Imperatorskoy Akademii Nauk, 152 p. [in Rus.]

Garkavi, A. (1870) Stories of Muslim Writers on Slavs and Russians. Saint-Petersburg: Tipografia Imperatorskoy Akademii Nauk, 308 p. [in Rus.]

HrushevskY, M. (1991) History of Ukraine-Rus. Kyiv: Naukova dumka, 392 p. [in Ukr.]

Zakhoder, B. (1967) Caspian Corpus of Knowledge on Eastern Europe. Moscow: Izdatelstvo vostochnoy literatury, 213 p. [in Rus.]

Kunik, A. (1878) Reports of al-Bekri and Other Authors on Rus and Slavs. Ch. 1. Moscow: Kniga po trebovaniyu, 201 p. [in Rus.]

Tolstoy, N. (ed.) (1999) Slavic Antiquities. Ethnolinguistic Dictionary: in 5 Vol. V. 2. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 700 p. [in Rus.]

Hourani, A. (2005) A History of the Arab Peoples. United Kingdom, 592 p. [in Eng.]

Zaborski, A. (ed.) (2008) Ibrahim ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji. Kraków: Księgarnia Akade­micka, 93 p. [in Pol.]

Kowalska, M. (1973) Średnio­wiecz­na arabska literatura podróżnicza. Warszawa–Kraków, 155 p. [in Pol.]

Kowalski, T. (1946) Relacja Ibrā­hīma ibn Ja‘kuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekrīego. Kraków, 162 p. [in Pol.]

Lévi-Provençal, E. (1960) «Abū ʿUbayd al-Bakrī», Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Vol. 1. Leiden: Brill. [in Eng.]

Lewicka-Rajewska, U. (2004) Arabskie opisanie Słowian. Wrocław: Polskie towarzystwo ludoznawcze, 263 sp [in Pol.]

Moszyński, K. (1934–1939) Kultura ludowa Słowian, t. II. Kraków. [in Pol.]

Pleszczyński, A. (2008) Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963–1034). Lublin: UMCS, 370 p.
Copyright (c) 2020 Iryna Martyniak

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).