DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(69).2018.151767

Здобуття Коростеня військами армії УНР у березні 1919 року

Mykhailo Kovalchuk

Анотація


На підставі невідомих раніше документів висвітлено перебіг військової операції Північної групи армії УНР проти з’єднань Червоної армії у районі Коростеня в березні 1919 р. Актуальність дослідження зумовлена цілковитою невисвітленістю коростенської операції в історичній літературі, хоча успішне здобуття українськими військами Коростеня стало першим значним військовим успіхом армії УНР в ході другої війни з Радянською Росією (1918–1920 рр.). Основу джерельної бази публікації склали документи Генерального штабу армії УНР, що зберігаються нині у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (Київ, Україна), а також матеріали штабу Українського радянського фронту, які знаходяться в Російському державному військовому архіві (Москва, Росія). Переважна більшість використаних у роботі над публікацією архівних документів вводяться до наукового обігу вперше.
Автором визначено цілі й завдання, яких прагнуло досягти українське командування в ході здійснення операції. Розкрито співвідношення сил ворогуючих сторін, визначено склад і кількість задіяних з обох сторін військових сил. Розкрито основні етапи військової операції зі здобуття Коростеня в березні 1919 р., висвітлено роль частин і з’єднань армії УНР в ході захоплення міста. Докладно реконструйовано перебіг бойових дій, що завершилися перемогою української зброї. Визначено місце цих подій у стратегічних планах українського командування й показано їхній вплив на подальше розгортання військових операцій. Підкреслено, що успішне здійснення армією УНР коростенської операції мало надзвичайне стратегічне значення, оскільки забезпечувало запілля українських військ від вторгнення з півночі й водночас давало змогу українській армії розгорнути активну наступальну операцію на схід. Перемога під Коростенем у березні 1919 р. не лише дала змогу українським військам перехопити стратегічну ініціативу, але й стала першим кроком на шляху до організації загального контрнаступу армії УНР проти радянських військ на Правобережній Україні навесні 1919 р.


Ключові слова


українська революція; Українська Народна Республіка; армія УНР

Повний текст:

PDF

Посилання


KOZLOVSKAYA, E., comp. (1968). Struggle for Soviet Power in Belarus. Collected Documents and Materials. Vol. 2. Minsk, 600 p. [in Rus.]

PAVLOV, V., ed. (2016). History of the Ukrainian Army. Kharkiv: Klub simeiinoho dozvillia, 416 p. [in Ukr.]

LEVCHENKO, O. (1999). United Ukrainian Armies in 1919: Was Victory Possible? Ukrainian Unity: Idea, Experience, Problems (Celebrating the 80th Anniversary of the Unification Act of January 22, 1918). Kyiv, pp. 181–192. [in Ukr.]

PAPIKIAN, A. (1999). Armed Forces of Ukraine in the Twentieth Century. Lviv, 310 p. [in Ukr.]

–6. Russian State Military Archives. [in Ukr.]

–21. Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine. [in Ukr.]

Central State Archives of the Public Organizations of Ukraine. [in Ukr.]
Copyright (c) 2020 Mykhailo Kovalchuk

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).