Радянський та пострадянський світогляди: подолання конфліктних ситуацій в освітньому просторі незалежної України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(69).2018.153568

Ключові слова:

світогляд, конфлікт цінностей, трансформація виховного ідеалу, новий пантеон українських героїв, українська національна ідея, українознавчі засади освітнього процесу

Анотація

У статті звернена увага на те, що після розпаду СРСР як геополітичного утворення та здобуття Україною незалежності у 1991 р. українство опинилося в ситуації вибору напряму подальшого розвитку, у якій, воно, з одного боку, повинно побудувати сучасну, соціально ефективну та економічно розвинену державу, а з другого – реалізувати важливий соціокультурний потенціал, який формувався в минулому, і подолати конфлікт цінностей та світоглядовий розкол в українському соціумі.
Наголошено, що єдиний спосіб подолати наслідки світоглядної кризи – це спробувати сформувати нові світоглядні установки, нові виховні ідеали на основі правдивих історичних джерел, які б розвінчували існуючі історичні міфи та радянський пантеон героїв і радянські цінності освіти.
Розкрито основні напрямні у подоланні конфліктних ситуацій в українському суспільстві між радянським та пострадянським світоглядами в освітньому просторі незалежної України, в основі яких лежать збереження національної пам’яті, врахування помилок минулого та здійснення активних дій, спрямованих на захист своєї держави; формування нових сакральних місць історичної пам’яті, власного пантеону українських історичних постатей державного, військового і культурно-релігійного спрямування; вивчення та впровадження міжнародного, всеукраїнського та регіонального досвіду вшанування пам’яті українських героїв; перепрограмування змісту національно-патріотичного виховання з акцентом на нові виховні ідеали, цінності та світоглядні установки.
Особливу увагу зосереджено на впровадження українознавчих засад в освіті та вихованні підростаючого покоління, які є потужним засобом для викорінення посттоталітарних підходів організації мислення та пізнання.

Біографія автора

Svitlana Boiko, Науково-дослідний інститут українознавства

Світлана Бойко

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ

Посилання

BOIKO, S. (2018). Reflecting the Impact of Sociocultural Sphere of Life of the Ukrainian Society on the Contemporary Scientific and Educational Space. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Ukrainoznavstvo (Taras Shevchenko Kyiv National University. Ukrainian Studies Series). Kyiv, pp. 56–60. [in Ukr.]

BOIKO, S. (2015). The Role of Ukrainian Studies in Forming the Outlook of the Young Generation. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (55). Kyiv, pp. 174–182. [in Ukr.]

BOIKO, T. (2017). Transformation of Educational Processes in Donetsk Area: Contradiction of the Realities. Ukrainoznavchyi almanakh (Ukrainian Studies Almanac), Vol. 22. Kyiv, pp. 16–21. [in Ukr.]

VIENTSEVA, N. (Dec. 2016). The Practical Component in the Preparation of Future History Teachers in 1905–1917. Virtus Scientific Journal, [online] (10), pp. 82–85. Available at: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal10.pdf [in Ukr.]

VILSON, E. (2004). Ukrainians: An Unexpected Nation. Kyiv: K.I.S., p. 9. [in Ukr.]

The All-Ukrainian Conference “Honoring the Day of Dignity”. [online] Available at: http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/2527---l--r [in Ukr.]

HNASEVYCH, N. (2015). Value Orientation of the Modern Ukrainian Youth in the Global World. In: T. HONCHARUK, ed., Svitohliadni ta sotsiokulturni zasady fromuvannia modernoi ukrainskoi natsii: shchorichnyk naukovykh prats (Worldview and Sociocultural Foundation of Shaping Modern Ukrainian Nation. A Yearly Collection of Scientific Works). Ternopil: Ternopil National Economic University Press, pp. 6–68. [in Ukr.]

HOLOVINA, O. (Dec. 2016). Implementing Patriotic Education of School Students in the Temporarily Occupied Territories by means of E-Learning. Virtus Scientific Journal, [online] pp. 86–88. Available at: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal10.pdf [in Ukr.]

HRABOVSKA, I. (2017). Ukrainians and the Challenges of Putin’s Regime. Ukrainoznavchyi almanakh (Ukrainian Studies Almanac), Vol. 22, pp. 29–36. [in Ukr.]

HRABOVSKA, I. (2018). Civilization Approach in the Context of Modern Challenges to Ukrainians. In: O. MOSTIAYEV. Civilizations, Europe, Ukrainians: A Historical and Typological Approach. Kyiv: Milenium, p. 5. [in Ukr.]

DOTSENKO, V. (2017). The Influence of Historical Memory on the Overcoming of the Postcolonial Syndrome by Modern Ukrainians. Ukrainoznavchyi almanakh (Ukrainian Studies Almanac), Vol. 22. Kyiv: Milenium+, pp. 36–40. [in Ukr.]

DUBOVYI, K., BENDIUKOV, O. (2018). Ukrainian Humanitarian Sphere in the Context of Social Processes: Directions of the Development. In: Tvorchyi poshuk molodi – kurs na efektyvnist: zbirnyk tez dopovidei IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh, aspirantiv, studentiv, 21 bereznia 2018 r. (Creative Search of the Youth as a Course for Effectiveness: Collected Abstracts of the International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, Postgraduate Students, and Students. March 2018). Khmelnytskyi, pp. 436–438. [in Ukr.]

Yershova, L. (2013). Transformation of the Education Model in Terms of Changing Ideological Vectors of the Society. In: Teoretychni ta praktychni aspekty rozvytku pedahohiky ta psykholohii: zbirnyk tez naukovykh robit uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 14–15 chervnia 2013 r. (Pedagogy and Psychology: Theoretical and Practical Aspects of Development. Collected Abstracts of Scientific Works of the International Scientific and Practical Conference Participants. June 2013). Lviv: Lvivska pedahohichna spilnota, pp. 58–61. [in Ukr.]

Yershova, L. (2015). Forming Referent Personality as a Problem of Educational Practice in Modern Ukraine. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu. Pedahohichni nauky (Bulletin of Cherkasy National University. Pedagogical Sciences), Vol. 6 (339), pp. 119–124. [in Ukr.]

KASSIRER, E. (2011). Technologies of Modern Political Myths (from the book “A Myth about the State”). In: I. PANTIN, ed., Politiko-filisofskiy yezhegodnik (Political and Philosophical Yearbook), Vol. 4. [Text]. Moscow: Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, pp. 112–132. [in Rus.]

KACHMAR, O. (2017). Philosophical Origins of the Non-Violent Communication Concept. Problemy humanitarnykh nauk: zb. nauk. pr. Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. I. Franka. Seriia “Filosofiia” (Problems of the Humanities: Collected Scientific Works of Drohobych State Pedagogical University of Ivan Franko. Philosophy Series), Vol. 37, pp. 4–15. [in Ukr.]

KURINNYI, O. (2007). The Linguistic-Cultural Conflict in Ukraine: The Regional Aspect. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 4, pp. 64–68. [in Ukr.]

MAKSYMCHUK, O., MOVLIAMBERDIIEV, V. (2017). Spirituality and Value Orientation of University Students in the Transformational Society of Ukraine. Visnyk Ukrainsko-turkmenskoho kulturno-osvitnoho tsentru: mizhdystsyplinarnyi naukovyi zbirnyk (Bulletin of the Ukrainian-Turkmen Cultural and Educational Center: Interdisciplinary Collection of Scientific Works), Vol. 1, Pt. 2. Uman: Vizavi, pp. 48–53. [in Ukr.]

MAFTIN, L. (Dec. 2016). Ukrainian Studies Grounds for Renovating the Educational Process of the Modern Ukrainian Secondary School. Virtus Scientific Journal, [online] (10), pp. 103–107. Available at: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal10.pdf [in Ukr.]

NORKINA, O. Shaping Modern Educational Space in Ukraine. [online] Available at: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob.11.125.pdf [in Ukr.]

OZHEVAN, M. (2013). Nation-Building as a “Tardy Modernization”: Contradictions between the Modern, Pre-Modern, and Post-Modern. Stratehichni priorytety (Strategic Priorities), (2), pp. 12–21. [in Ukr.]

POLIAKOV, V. (2017). Does Philosophy Need Repentance? Filosofska dumka (Philosophical Thought), (3), p. 110, pp. 107–116. [in Ukr.]

RUDAKEVYCH, O., ed., et al. (2015). Worldview and Sociocultural Grounds for Shaping Modern Ukrainian Nations: A Monograph. Ternopil: Ternopil National Economic University Press, 256 p. [in Ukr.]

SKYBA, M. (2018). Education in 2018: Initiative vs. Inertia. The Analytical Report “2018: Challenges and Opportunities”. Kyiv, pp. 128–141. [in Ukr.]

SOBOLIEVA, O. (2018). Transmission of Traditional Cultural Elements and Case Study of Crimean Tatar Identity Problems. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (68), pp. 130–139. [in Ukr.]

SUKHOMLYNSKA, O. (2003). Conceptual Grounds for the Development of Historical and Pedagogical Science in Ukraine. The Historical and Pedagogical Process: New Approaches towards Common Problems. Kyiv: A.P.N., pp. 16–25. [in Ukr.]

TKACHUK, M. (2017). Value Dimension of the Ukrainian National Education: Past and Present. Visnyk Ukrainsko-turkmenskoho kulturno-osvitnoho tsentru: mizhdystsyplinarnyi naukovyi zbirnyk (Bulletin of the Ukrainian-Turkmen Cultural and Educational Center: Interdisciplinary Collection of Scientific Works), Vol. 1, Pt. 2. Uman: Vizavi, pp. 65–74. [in Ukr.]

FARION, I. (2018). The Original Project of the Doctor of Philology, professor Iryna Farion “From the Book to the Goal”, (Vol. 5–6, 2015–2017). Lviv: M. M. Pokhodzhai, 44 p.

Philosophical Encyclopedic Dictionary: An Encyclopedia. (2002). Kyiv: H. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine; Abrys, 742 p. [in Ukr.]

KHOMENKO, O. (2016). The Long Tunnel with No Light in the End: Secondary School in “People’s Republics” during the First Year of the Russian-Ukrainian War. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (59), p. 8. [in Ukr.]

TSYMBAL, T. (2018). Shaping the Ukrainian Pantheon of Heroes in the Context of the National Consolidation Problem. Ukrainoznavchyi almanakh (Ukrainian Studies Almanac), Vol. 23. Kyiv, pp. 81–87. [in Ukr.]

SHEINOV, V. (2010). Manipulating the Consciousness. Minsk: Kharvest, 768 p. [in Ukr.]

SHULINOVA, L. (2016). Worldview Clichés in the Modern Political Text. Aktualni problemy ukrainskoi linhvistyky: teoriia i praktyka (Topical Problems of Ukrainian Linguistics: Theory and Practice). [online] Vol. 33, pp. 52–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2016_33_6 [in Ukr.]

YAKYMCHUK, O. (2015). Philosophical and Cognitive Grounds for the Development of the National Space. [Abstract of thesis for the Candidate of Sciences degree in Philosophy. Specialty 09.00.10: Philosophy of Education]. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University Press, 20 p. [in Ukr.]

YAKYMCHUK, O. (2015). Philosophical and Psychological Foundation of the Educational Process of the Totalitarian Society. Vyshcha osvita Ukrainy: Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys (Higher Education in Ukraine: A Theoretical Scientific and Methodological Journal), (1). Kyiv: Ped. pressa, pp. 81–86. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Актуальне українознавство