Дослідження київського передмістя в парадигмі пограниччя (на прикладі м. Ірпеня)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(69).2018.153836

Ключові слова:

Ірпінь, ірпінці, міські дослідження, студії з пограниччя, «політичні» кордони, «фізичні» кордони, «соціально-просторові» кордони, «психологічні» кордони, «функціональні» кордони

Анотація

Стаття присвячена дослідженню перспективності застосування парадигми пограниччя у міських розвідках. Фокус уваги на внутрішніх та зовнішніх кордонах міста сприяє кращому розумінню багатьох міських процесів. Аналіз кордонів за п’ятьма аспектами (політичний, фізичний, соціально-просторовий, психологічний та функціональний), використаний у тексті, є фактично аналітичним інструментом, що допомагає у виявленні та комплексному вивченні міських кордонів та соціальних процесів, пов’язаних з їх виникненням та функціонуванням. Так, основними функціями політичних кордонів є структурування міської території та упорядкування діяльності у її межах. Існування цих кордонів сприяє регулюванню стосунків містян з владними структурами та установами міста. Фізичні кордони завжди присутні у просторі будь-якого міста як міські об’єкти. Вони допомагають у комплексному сприйнятті простору, а також виконують роль маркування території. Типовим для міст є існування економічних, культурних, етнічних, релігійних кордонів тощо. Нерідко соціальні проблеми, розбіжності в поглядах та світосприйнятті знаходять своє фізичне втілення у конструюванні соціально-просторових кордонів. Не менш важливим є дослідження невидимих кордонів – тих, які конструюються містянами ментально. Дослідження психологічних кордонів дає можливість зрозуміти логіку просторової поведінки населення та сприяє глибшому розумінню процесів, що відбуваються в місті. З психологічним сприйняттям кордонів пов’язане дослідження функціональних кордонів у місті. Це питання стосується насамперед дослідження просторів діяльності. У пропонованій до уваги читачів статті проаналізовано кордони у м. Ірпені за згаданими вище аспектами. Апробація цього підходу на конкретному кейсі засвідчила як існування фізичних кордонів у просторі Ірпеня, так і уявних ментальних кордонів у свідомості містян, які, однак, є не менш важливими та нерідко знаходять своє відображення у реальному зонуванні території або застосуванні обмежувальних заходів. Проте будь-які кордони мають свої функції і далеко не завжди їхня роль є негативною. Розуміння внутрішньої логіки їх створення сприяє більш гармонійній взаємодії спільноти з цими кордонами.

Біографія автора

Oksana Ovsiiuk, Науково-дослідний інститут українознавства

Оксана Овсіюк

кандидат історичних наук, завідувач відділу культурологічних досліджень НДІУ

Посилання

ANDERSON, E. (1999). Code of the Street. Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. New York: Norton, 352 p. [in Eng.]

BREITUNG, W. (2011). Вorders And The City: Intra-Urban Boundaries In Guangzhou (China). Quaestiones Geographicae, 30 (4), рp. 55–61. [in Eng.]

LAMONT, M., MOLNÁR, V. (2002). The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, Vol. 28, pp. 167–195. [in Eng.]

MITCHELL, D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York – London: Guilford Press, 277 р. [in Eng.]

PARK, R. (May 1928). Human Migration and the Marginal Man. The American Journal of Sociology, Vol. XXXIII (6), pp. 881–893. [in Eng.]

PATTILLO-MCCOY, M. (1999). Black Picket Fences. Privilege and Peril among the Black Middle Class. Chicago: Univ. Chicago Press, 276 р. [in Eng.]

SIMMEL, G. (1971). The Stranger. On Individuality and Social Forms. Selected Writings. Edited and with an Introduction by Donald N. Levine. The University of Chicago Press, pp. 143–150. [in Eng.]

SUTTLES, G. (1968). The Social Order of the Slum. Chicago: Univ. Chicago Press, 266 p. [in Eng.]

Master Plan. [online] Available at: https://imr.gov.ua/for-citizens/generalnij-plan (Accessed 7 Deс. 2018) [in Ukr.]

HRYMYCH, M. (2017). Cultural Landscape: A Terminological Excursion. In: Antropolohiia prostoru: zbirnyk naukovykh prats u 4 t. T. 1: Kulturnyi landshaft Kyieva ta okolyts (The Cultural Landscape of Kyiv and Its Suburbs, Vol. 1 of Anthropology of Space: In 4 vol. Collected Scientific Works). Kyiv: Duliby, pp. 10–25. [in Ukr.]

LINCH, K. (1982). The Image of the City. Moscow: Stroyizdat, 328 p. [in Rus.]

PARVIN, S. (2017). Public Spaces as Genderized Spaces: An Example of Indian Cities. In: (Dis) Satisfaction with Public Spaces. Kyiv: Vsesvit, pp. 124–133. [in Ukr.]

POLEK, T. (2017). The Rural Migrants in the Cultural Landscape of Modern Kyiv. In: M. HRYNYCH, ed., Antropolohiia prostoru: zbirnyk naukovykh prats u 4 t. T. 1: Kulturnyi landshaft Kyieva ta okolyts (The Cultural Landscape of Kyiv and Its Suburbs, Vol. 1 of Anthropology of Space: In 4 vol. Collected Scientific Works). Kyiv: Duliby, pp. 259–286. [in Ukr.]

Decision of the Executive Committee of Irpin City Council of Kyiv Oblast No 111 dated May 16, 2017 “On Assigning Territories for Maintenance by Irpin Schools of General Education. [online] Available at: https://drive.google.com/file/d/1tZkimVg7vlITwJBMbgkBLz1w56VSg7BC/view (Accessed 7 Deс. 2018) [in Ukr.]

SOBOLIEVA, O., OVSIIUK, O., POLEK, T. (2017). Anthropological Study of Irpin Local Urban Community. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (64), pp. 214–231. [in Ukr.]

TLOSTANOVA, M. (2012). Boundary Studies / Vs Boundary Thinking, Cognition, Creativity. Voprosy sotsialnoy teorii (Social Theory Issues), Vol. VI, pp. 63–80. [in Rus.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Платформа наукових ініціатив