Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка (1973–1991)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(69).2018.154068

Ключові слова:

Україна, Полісся, Л. Залізняк, фінальний палеоліт, мезоліт, етнокультурні та етногенетичні процеси

Анотація

У статті зроблено аналіз етнокультурної та етногенетичної проблематики у наукових працях Л. Залізняка, опублікованих ним у 1973–1991 рр. Виявлено, що археологи в СРСР, вивчаючи праісторію, чітко дотримувалися унормованих канонів стадіально-формаційного розвитку людства, тому й надавали перевагу у своїх дослідженнях соціально-економічній проблематиці, разом з тим вони не могли повністю оминути увагою етнокультурний вимір чи, як тоді це називалося, культурно-історичну періодизацію, оскільки під час вивчення стародавніх артефактів саме аналіз їх чи подібностей, чи відмінностей давав змогу вченим відкривати нові археологічні культури та їх локальні варіанти тощо. Доведено, що Л. Залізняк спочатку як аматор (член гуртка юних археологів) – кінець 50-х – 60-ті роки ХХ ст., а згодом як фаховий археолог і дипломований дослідник – кінець 60-х – початок 90-х років ХХ ст. – опрацював величезну кількість археологічних матеріалів і стоянок (стійбищ) первісних людей, більшість з яких відкрив особисто й самостійно ввів у науковий обіг. З’ясовано, що Л. Залізняк виважено проаналізував етнокультурні та етногенетичні процеси у фінальному палеоліті та мезоліті на теренах Поліської низовини та довів, що вони є складовою частиною тогочасного загальноєвропейського розвитку людини розумної. Вченим доведено, що внаслідок довготривалих економічних процесів на рубежі плейстоцену та голоцену з’являються перші етнокультурні (протометаетнічні) спільноти, які заселяють територію, співвідносну з природно-географічними кордонами ландшафтно-кліматичної зони й пов’язану з нею певним господарсько-культурним типом. Л. Залізняк вважає, що такі етнічні спільноти первісності характеризуються культурною та лінгвістичною єдністю, але відсутність чітких меж й об’єднуючої їх самосвідомості не дає можливості вважати їх етносами, а лише етносами на стадії формування.

Біографії авторів

Yurii Fihurnyi, Науково-дослідний інститут українознавства

Юрій Фігурний

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Olha Shakurova, Науково-дослідний інститут українознавства

Ольга Шакурова

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Посилання

GLADILIN, V., DEMYANENKO, A., ZALIZNYAK, L. (1973). Transcarpathian Paleolithic Expedition. Arkheologicheskiye otkrytiya v 1972 (Archaeological Discoveries in 1972). Moscow, p. 267. [in Rus.]

ZALIZNYAK, L. (1989). Mesolithic of South-Eastern Polesie. [Abstract of thesis for Candidate of Historical Sciences degree]. Kyiv, 20 p. [in Rus.]

ZALIZNYAK, L. (1984). Mesolithic of South-Eastern Polesie. Kyiv: Naukova Dumka, 120 p. [in Rus.]

ZALIZNYAK, L. (1991). The Population of Polesie in Mesolithic. Kyiv: Naukova Dumka, 172 p. [in Rus.]

ZALIZNYAK, L. (1990). The Population of Ukrainian Polesie in the Upper Paleolithic and Mesolithic. [Abstract of thesis for Doctor of Historical Sciences degree]. Kiev, 32 p. [in Rus.]

ZALIZNYAK, L. (1989). Reindeer Hunters in Ukrainian Polesie of the Upper Paleolithic Era. Kyiv: Naukova Dumka, 176 p. [in Rus.]

ZALIZNYAK, L. (1975). On Mesolithic and Neolithic Monuments of Zdvizha Valley. Arkheologicheskiye otkrytiya v 1974 (Archaeological Discoveries in 1974). Moscow, pp. 280–282. [in Rus.]

ZALIZNIAK, L. (1990). Types of Economy and Ethnocultural Processes in the Upper Paleolithic and Mesolithic. Arkheolohiia. (Archaeology), (1), pp. 3–9. [in Ukr.]

KYRYCHENKO, Yu. (2013). The Problem of Origin of the Ukrainian People in Modern Ukrainian Historiography. Etnichna istoriia narodiv Yevropy (Ethnic History of the Peoples of Europe), (41). pp. 94–99. [in Ukr.]

KUKHARCHUK, Yu., KONCHA, S. (2010). From the Paleolithic to the Independent Ukrainian State (L. Zaliznyak’s 60th Jubilee). Kamiana doba Ukrainy: Zbirnyk naukovykh statei (Stone Age of Ukraine: Collected Scientific Articles), Vol. 13. Kyiv: Shliakh, pp. 7–27. [in Ukr.]

LIEBIEDIEVA, O. (2009). The Problem of Ethnogenesis of the Ukrainian People in the Works of L. Zalizniak. Mahisterium. Arkheolohichni studii. (Magisterium. Archaeological Studies), Vol. 36. Kyiv, pp. 75–79. [in Ukr.]

NEPRINA, V., ZALIZNYAK, L., KROTOVA, A. (1986). Monuments of the Stone Age of the Left-Bank Ukraine (Chronology and Periodization). Kyiv: Naukova Dumka, 224 p. [in Rus.]

OTROSHCHENKO, V. (2010). Master’s Program of the National Academy of Sciences of Ukraine “Archaeology and Ancient History of Ukraine” and Leonid Zalizniak. Kamiana doba Ukrainy: Zbirnyk naukovykh statei (Stone Age of Ukraine: Collected Scientific Articles), Vol. 13. Kyiv: Shliakh, pp. 28–32. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2010). Ethnological Studies of Leonid Zalizniak at the Institute of Ukrainian Studies of Kyiv National University in 1993–2004. Kamiana doba Ukrainy: Zbirnyk naukovykh statei (Stone Age of Ukraine: Collected Scientific Articles), Vol. 13. Kyiv: Shliakh, pp. 315–322. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu., SHAKUROVA, O. (2018). Volodymyr Baran’s Ethnocultural and Ethnogenetic Studies. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (67), рp. 88–107. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2015). Coverage of Historiography of Ukrainians’ Ethnogeny in the Works of Modern Ukrainian Scholars. In: I. Nabytobych, ed., Spheres of Culture. Vol. 12, pp. 214–221. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2011). Modern Concepts of Ethnogenesis of Ukrainians. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (39), pp. 192–194. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2010). Questions of the Genesis, Development, and Formation of the Early Medieval, Late Medieval, and Trypillian-Aryan Concepts of the Ukrainian People’s Origin in the Studies of N. Yusova, L. Zalizniak, and P. Tolochko. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (35), pp. 199–204. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії