Сплав лісу Черемошем – давнє гуцульське ремесло

Автор(и)

  • Khrystyna Rebenchuk

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.169465

Біографія автора

Khrystyna Rebenchuk

Христина Ребенчук

учениця 8 класу Путильської гімназії Путильської районної ради Чернівецької області

Посилання

Библюк Н. І., Библюк М. А. Екологічні аспекти гірської лісозаготівлі. Львів: Праці НТШ, 1999.

Генсірук С. А., Фурдичко О. І., Боднар В. С. Історія лісівництва в Україні. Львів: Світ, 1995. 422с.

Глушко М. С. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XІX – поч. XX ст. Київ: Наукова думка, 1993. 226 с.

Горшенін М. М., Пешко В. С. Ерозія гірських лісових ґрунтів та боротьба з нею. Львів, 1972. 148 с.

Джерела до історії України-Руси: Описи королівщини в землях руських XVІ віку. Львів,1897. Т. 2.

Долішній М. І. Регіональні аспекти екологізації економіки. Науковий вісник НЛТУУ. Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Львів: НЛТУУ, 2005. Вип. 15.6. С. 103–111.

Жалоба І. В. Пристосування рік та потоків Буковини для потреб лісосплаву в XІX – на початку XX ст. Вісник центру буковинознавства; ЧДУ. Чернівці, 1993. Вип. 1. С. 48–58.

Коваленко О. О. Україна у світовому лісопромисловому комплексі: оцінка стану та основні конкуренти. Вісник ЖДТУ. 2010. № 3 (53). С. 252–253.

Управління розвитком гірських територій: зарубіжний досвід / В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький, В. В. Демченко, А. М. Дейнека, П. В. Самольотов; НАН України. Ін-т регіон. досліджень. Львів, 2001. 69 с.

Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 383 с.

Лісове господарство України: науково-публіцистичне видання. Київ: Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2009. 72 с.

Пышкин Б. А., Пиотровский А. В. Лесосплав и лесосплавные сооружения на реках Украины. Киев: Изд-во АН УССР, 1955. 161 с.

Пушик С. Дараби пливуть у легенду. Жовтень. 1980. № 8. С. 149–155.

Слюсаренко Л. И. Горный лесосплав в Украинской ССР. Москва; Ленинград: Гослесбумиздат, 1956. 60 с.

Степаненко М. А. Напрямки структурної побудови розвитку лісоресурсного комплексу України: 08.00.06. Київ, 2008. 190 с.

Шотровський А. В. Сплав лісу на гірських ріках Закарпатської області УРСР. Питання розвитку продуктивних сил західних областей Української РСР. Київ: Вид-во АН УРСР, 1954. С. 266–270.

Шухевич В. Гуцульщина. Львів, 1901. Т. 4. С. 145–318 (матеріали до українсько-руської етнології).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

XII Міжнародний конкурс з українознавства