Книга першого міністра міжнародних справ УНР Олександра Шульгина «Політика» в інтелектуальній історії українського самостійництва

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.169671

Ключові слова:

Українська революція, українська дипломатія, державне самоствердження, міжнародне становище, політичні практики, історичний контекст, суб’єктність, централістичні тенденції

Анотація

В історичному контексті творення української державності у першій чверті XX ст. постать О. Шульгина окреслюється однією з визначальних: знаний громадсько-політичний діяч, перший міністр міжнародних справ УНР, він діяльно утверджував на міжнародній арені концепцію політичної суверенності України. З огляду на це видана ним 1918 р. у Києві книга «Політика (Державне будівництво України і міжнародні справи). Статті. Документи. Промови» становить особливий інтерес, бо вона стала першою в інтелектуальній історії українського самостійництва системною працею, у якій право України на державне самоствердження обстоювалося не за допомогою поетичних пророцтв, художніх метафор або аргументів історико-філологічного, педагогічного чи правничого характеру (саме в такий спосіб концептуалізувалася наша окремішність в українській політичній літературі на зламі XІX – XX ст.), а утверджувалося доконаними фактами присутності на міжнародній арені України як цілковито незалежної держави. За О. Шульгиним, імперативом зовнішньої політики України мало стати повсякчасне підтвердження її суб’єктності: Україна може і повинна враховувати на міжнародній арені інтереси інших країн та їхніх блоків, проте вона у жодному разі не може допускати втрати власної суверенності, підпорядковуючи свою політику інтересам сторонніх сил. Важливо відзначити також те, що О. Шульгин у своїй книзі одним із перших в українській суспільно-політичній думці ґрунтовно проаналізував більшовизм як специфічно російський політичний та світоглядно-ідеологічний інструментарій «конструювання» нової імперії, наголосивши на тому, що централістичні традиції Московщини цілковито узгоджуються із духом більшовицького тоталітаризму. Сформульована О. Шульгиним концепція, згідно з якою утворення на теренах колишньої Російської імперії незалежних національних держав лишається єдиним шляхом для встановлення політичної рівноваги на східноєвропейському просторі, набуває особливого значення у контексті розпочатої у 2014 р. нової війни Росії проти України.

Біографія автора

Oleksandr Khomenko, Національний музей історії України

Олександр Хоменко

кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу «Музей Української революції 1917 – 1921 років» Національного музею історії України

Посилання

BACHYNSKYI, Yu. (1924). Ukraine Irredenta. 3rd ed. with the preface by V. Doro­shen­ko and the appendix: Letters by Yu. BA­CHYNSKYI to M. DRAHOVANOV about “Ukraine Irredenta”. Berlin: Vydavnytstvo ukrainskoi molodi, XXVІІІ+237 р. [in Ukr.]

VOZNIAK, M. (1918). Ukrainian Statehood. Vienna: Z drukarni Adolfa Holtshavzena, 154 р. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P. (2017). Relations between Ukraine, France, and Great Britain during the Central Council Period (1917–1918): Establishment and Discord. Hileia, (9). Kyiv, рp. 32–43. [in Ukr.]

Horodnia, N. (2005). Oleksandr Shulhyn (1889–1960) as a Representative of the New Generation of the Ukrainian National Elite of the First Half of the 20th Century. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia (T. Shevchenko National University of Kyiv Bulletin. History), (80–81). Kyiv, рp. 10–13. [in Ukr.]

HRUSHEVSKA, K. (1918). From Modern Political Literature. O. Shulhyn – Politics. Literaturno-naukovyi visnyk (Literary-Scientific Bulletin), Vol. 4–6. Kyiv, рp. 172–174. [in Ukr.]

HRUSHEVSKY, M. (1918). On the Verge of New Ukraine: Thoughts and Dreams. Kyiv: “Petro Barskyi u Kyievi” JSC Print Shop, 120 р. [in Ukr.]

HRUSHEVSKY, M. (1918). The Anniversary. November 20/7, 1917. Literaturno-naukovyi visnyk (Literary-Scientific Bulletin), Vol. 10–11. Kyiv, рp. 4–6. [in Ukr.]

HRUSHEVSKY, M. (1918). Ukraine’s Independence and Its Historical Necessity. In: On the Verge of New Ukraine: Thoughts and Dreams. Kyiv: “Petro Barskyi u Kyievi” JSC Print Shop, pp. 74–76. [in Ukr.]

Declaration of the Principles of UHU. [online] Аvailable at: https://uk.wikisource.org/wiki [in Ukr.]

DONTSOV, D. (2011). International Standing of Ukraine and Russia. In: Selected Works in Ten Volumes. Vol. 1. Drohobych–Lviv: Vidrodzhennia, pp. 90–103. [in Ukr.]

DRAHOMANOV, M. (1909). The Hopeless Time: Ukrainians under the Kingdom of Moscow (1654–1876). Lviv: Z drukarni Ivana Aikhenberhera i Sp., 38 р. [in Ukr.]

Yefremov, S. (1918). Rotting. Nova Rada, (22), Kyiv. [in Ukr.]

Yefremov, S. (1918). Under the Blunt End. Bolsheviks in Kyiv. Kyiv: Vik, 64 р. [in Ukr.]

Yefremov, S. (1919). In the White Night. In: The Scribe. Chronicles of Ukrainian Writings. Vol. 20. Kyiv, рp. 1269–1274. [in Ukr.]

Congress of the Socialist-Federalist Party. (1918). Vidrodzhennia, (36), Kyiv. [in Ukr.]

Information about the Meeting of the Minor Council on June 30, 1917 (1997). Oleksandr Shulhyn and the Ukrainian Central Rada. In: Central Council. Documents and Materials in Two Volumes. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka, pp. 82–83. [in Ukr.]

KOVALENKO, H. (1918). Before the Terrible Days in Kyiv: Jewish Socialist Youth and Jewish Workers Those Days. Kyiv–Lviv: Druk. L. Visnievskoho, 32 р. [in Ukr.]

KOSYK, V. (2004). France and Ukraine. Formation of Ukrainian Diplomacy (March 1917 – February 1918). Lviv: I. Franko National University Press, 264 р. [in Ukr.]

KUCHERUK, O. (2016). Oleksandr Shulhyn and the Ukrainian Central Rada. Alexander Shulhyn in the Ukrainian State-Building and International Politics. In: Zbirnyk naukovykh prats ta dokumentiv (Collected Scientific Papers and Documents). Kyiv: M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of NAS of Ukraine, pp. 21–32. [in Ukr.]

LAVRINENKO, Yu. (1949). Examination of the Great Revolution 1917/18–1948. N. p. (New Ulm): Ukraina, 70 р. [in Ukr.]

A Letter from the Ukrainian Military Society of the Federalist Republicans to the All-Ukrainian Council of Military Deputies Named after Hetman P. Polubotok on the Need to Return M. Mikhnovskyi from the Front to Kyiv. (Sept. 15, 1917). In: Central State Historical Archives of Ukraine. [in Ukr.]

Alexander Shulhyn in the Ukrainian State-Building and International Politics. (2016). In: Zbirnyk naukovykh prats ta dokumentiv (Collected Scientific Papers and Documents). M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of NAS of Ukraine, 432 р. [in Ukr.]

PANOCHINI, S. (1919). An Overview of Ukrainian Book Production in 1918. In: The Scribe. Chronicles of Ukrainian Writings. Vol. 20. Kyiv, рp. 1310–1326. [in Ukr.]

PANCHENKO, V. (2018). The Unity of the Goal Is the Unity of Forces. Den, (104). Kyiv. [in Ukr.]

PANCHENKO, V. (2013). Mykola Zerov: Formation of the Ukrainian Identity. Mandrivets, (2). Ternopil, рp. 50–57. [in Ukr.]

PETLIURA, S. (1993). A Letter to Mykola Udovychenko, General-Governor. In: Articles. Kyiv: Dnipro, рp. 220–228. [in Ukr.]

SALIKOVSKYI, O. (1919). New Ukraine (The Way of Our Statehood). Kyiv: Krynytsia Print Shop, 80+XXXІІ р. [in Ukr.]

STEBNYTSKYI, P. (2009). Selected Works. Kyiv: Tempora, 632 р. [in Ukr.]

STEBNYTSKYI, P. (1919). Oleksandr Shulhyn. Politics (State-Building of Ukraine and International Affairs). Articles, Documents, Speeches. In: The Scribe. Chronicles of Ukrainian Writings. Vol. 19. Kyiv, рp. 1185–1186. [in Ukr.]

STEBNYTSKYI, P. (1919). Between Two Revolutions. Essays on Political Life for 1907–1918. Kyiv: Chas Press, 287 р. [in Ukr.]

SUROVTSEVA, N. (1990). Life of Nadiia Surovtseva. Nauka i kultura. Ukraina. Shchorichnyk (Science and Culture. Ukraine. A Yearbook), Vol. 24. Kyiv, рp. 411–560. [in Ukr.]

KHVYLOVYI, M. (1995). Novels, Stories, “A Tale of the Sanatorium Zone”. “Woodcocks”. A Novel. Poetry. Pamphlets. Kyiv: Naukova dumka, 816 р. [in Ukr.]

Why Did Germans Come to Ukraine? Official Messages, Thoughts, Conversations. (1918). Kyiv: Vidrodzhennia, 16 р. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (1931). No Territory. Ideology and Activities of the UPR Government in Alien Lands. Paris: Mech, 251 р. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (1998). No Territory. Ideology and Activities of the UPR Government in Alien Lands. Reprinted Reproduction of the 1934 Edition. Kyiv: Yurinkom Inter, 340 р. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (1934). Statehood or Haidamaky Movement? Paris: Mech, 47 р. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (1918). Changing Tactics (Reflections of a Socialist-Federalist). Nova Rada, (41). Kyiv. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (1918). Before the Party Congress (Reflections of a Socialist-Federalist). Nova Rada, (67). Kyiv. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (1918). Politics (State-Building of Ukraine and International Affairs). Articles. Documents Speeches. Kyiv: Drukar Print shop, 112 р. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (2018). Politics. Kyiv: FOP Zelenskyi V. L., 104 р. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (1918). An Independent Ukrainian State and Federalism (Reflections of the Socialist-Federalist). Nova Rada, (49–50). Kyiv. [in Ukr.]

SHULHYN, O. (1918). Allies of Russia and Ukraine. Nova Rada, (61). Kyiv. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії