Спілка української молоді Галичини: створення та діяльність

Автор(и)

  • Anhelina Leshak

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.169676

Біографія автора

Anhelina Leshak

Ангеліна Лешак

учениця 11 класу Івано-Франківської спеціалізованої школи № 5 з поглибленим вивченням німецької мови, вихованка історико-краєзнавчого гуртка Івано-Франківського міського центру патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери

Посилання

Галузевий державний архів Служби безпеки України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ. Ф. 5. Кримінальні справи на реабілітованих осіб. Оп. 1. Спр. 35527. Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р.: у 4 т. Т. 1. 289 арк.

Спр. 35527. Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р.: у 4 т. Т. 2. 346 арк.

Спр. 35527. Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р.: у 4 т. Т. 3. 283 арк.

Спр. 35527. Архівна справа по звинуваченню Гриньківа Д. Д., Мотрюка Н. Н., Шовкового І. В., Демидіва Д. І. і Чупрея Р. В., 14 березня 1973 р. – 13 липня 1973 р.: у 4 т. Т. 4. 520 арк.

Васильчук М. Коломийська преса періоду української державності як джерело до вивчення літературного життя Прикарпаття. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2015. № 2 (30). С. 473–478. URL: https://1drv.ms/b/s!AnT7QwLXpx2UgUmdo-ldYen-xJBM. Назва з титул. екрана.

Галицька-Дідух Т. Дисидентський рух на Прикарпатті наприкінці 50-х – середині 80-х рр. XX ст. [Текст]. Історія України. 2012. № 9/10 (березень). С. 13–17.

Глузман С. Ф. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента. [Текст]. Киев: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. С. 173, 258, 321, 341, 392.

Говерла С. Дисидентство. [Текст]. Визвольний шлях. 1982. Кн. 2. С. 166–177.

Голобін В. Національно-визвольний рух на Україні (60–80-ті роки). «Шестидесятники». Самовидавча література. Підпільні організації. Дисидентство. [Текст]. Україна в ХХ столітті: навч. метод. видання / відп. за вип. В. М. Новицький. Івано-Франківськ, 1992. С. 75–78.

Гриньків Дмитро Дмитрович: ін­терв’ю / автор В. В. Овсієнко. URL: http://archive.khpg.org/m/index.php?id=1121879635. Назва з титул. екрана.

Грицак Я. За права людини і нації: політизація дисидентського руху. [Текст]. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.: навч. посіб. Київ: Генеза, 1996. С. 292–297.

Дмитро Гриньків – політв’язень останньої доби імперії зла. URL: https://dzerkalo.media/dmytro-grynkiv-politv-yazen-ostannoyi-doby-imperiyi-zla/. Назва з титул. екрана.

Зайцев Ю. Ідеї державної незалежності в українському русі опору 60-х років. [Текст]. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: збірник наук. праць. Львів, 1997. № 3–4. С. 243–255.

Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987). [Текст]. Харків: Фоліо, 2003. 144 с.

Захаров Б. Спілка української молоді Галичини. URL: http://archive.khpg.org/index.php?id=1114702857. Назва з титул. екрана.

Карби гір: літературно-громадський альманах. 1988. № 5. URL: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/25653/. Назва з титул. екрана.

Карби гір: літературно-громадський альманах. 1989. № 6. URL: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/25654/. Назва з титул. екрана.

Кудра Т. Зародження дисидентського руху в Україні. [Текст]. Історія України. 1997. № 47. С. 4–5.

Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія України (1939–2001). [Текст]: підруч. Київ: Генеза, 2005. 320 с.: іл., карти.

Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. [Текст] / упоряд. Є. Захаров, В. Овсієнко. Харків: Харківська правозахисна група; «Права людини», 2006. Т. 1: Україна. 1. 516 с.

Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. [Текст] / упоряд. Є. Захаров, В. Овсієнко. Харків: Харківська правозахисна група; «Права людини», 2006. Т. 1: Україна. 2. 517–1020 с.

Лютий М. Незнищенна па­м’ять. [Текст]. Всевідо. 2003. № 35–35 (21 берез.). С. 3.

На Захід дістався незалежний альманах. Свобода. Український щоденник. 1989. Ч. 37 (28 лютого). С. 1, 3. URL: http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1989/Svoboda-1989-037.pdf. Назва з титул. екрана.

Новітня історія України (1900–2000). [Текст]: підруч. / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. Київ: Вища школа, 2000. 663 с.

Овсієнко В. Мотрюк Микола Миколайович. URL: http://museum.khpg.org/index.php?id=1127939426. Назва з титул. екрана.

Овсієнко В. Чупрей Роман Васильович. URL: http://museum.khpg.org/index.php?id=1120732179. Назва з титул. екрана.

Овсієнко В. Шовковий Василь-Іван Васильович. URL: http://museum.khpg.org/index.php?id=1120810371. Назва з титул. екрана.

Пасічник М. С. Дисидентський рух в Україні як вияв державницьких тенденцій в суспільстві. [Текст]. Історія України, державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: навч. посіб. Київ: Знан­ня, 2005. С. 327–354.

Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990). [Текст]: документи і матеріали / упор. В. М. Даниленко. Київ: Смолоскип, 2013. 736 с.: іл.

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні (середина 1950 – початок 1990 років). [Текст]. Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 1998. 720 с.

Русначенко А. Рух опору режимові в Україні та Росії у 1950–1980 роках. [Текст]. Від імперії до України: збірник статей. Київ: Українська видавнича спілка, 2009. С. 202–224.

Рух опору в Україні, 1960–1990. [Текст]: енциклопедичний довідник / передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. Київ: Смолоскип, 2012. 896 с. + 64 іл.

Сапеляк С. Гриньків Дмитро Дмитрович. URL: http://archive.khpg.org/m/index.php?id=1113894846. Назва з титул. екрана.

Сапеляк С. Демидів Дмитро ­Ілліч. URL: http://museum.khpg.org/index.php?id=1113896767. Назва з титул. екрана.

Свідчення Кузика Михайла. [Текст] / записала А. Лешак, 21 січня 2019 р. 1 с.

Свідчення Мотрюка Миколи. [Текст] / записала А. Лешак, 23 січня 2019 р. 1 с.

Свідчення Шовкового Івана-Василя. [Текст] / записала А. Лешак, 21 лютого 2019 р. 3 с.

Секо Я. Нелегальні організації УРСР другої половини ХХ ст.: загальна характеристика. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія Історія, міжнародні відносини. 2012. Вип. 10. С. 112–129. URL: file:///C:/Users/vip/Downloads/Ues_2012_10_13%20(3).pdf. Назва з титул. екрана.

Телеканал НТК. Помер почесний коломиянин Дмитро Гриньків. URL: http://newsvideo.su/video/4266004. Назва з титул. екрана.

Чоповський В. Ю. А ти, славна Україно, не забудь за мене. [Текст]: участь галичан в національно-визвольних змаганнях за самостійність, державність і духовне відродження краю у ХХ столітті. Львів – Брошнів – Осада: Таля, 2008. 411 с.

Янко В. В. Ідеї соціальної та національної справедливості в українському дисидентському русі в 1960–1980-х роках. [Текст]. Ґілея (наук. вісн.): зб. наук. пр. Київ: ВІР УАН, 2007. Вип. 8. С. 117–125.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

XII Міжнародний конкурс з українознавства