Історія моїх прадідів

Автор(и)

  • Anna Kolle

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.170724

Біографія автора

Anna Kolle

Анна Колле

учениця 8 класу Анадольського навчально-виховного комплексу I–II ступенів Волноваського району Донецької області

Посилання

Бугай М. Ф. Депортації населення України (30–50-ті роки). Український історичний журнал. 1990. № 11. С. 20.

Білас І. Г. Карально-репресивна система в Україні. 1917–1953: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2-х кн. Київ: Либідь, 1994. Кн. 2. С. 504–514.

Депортація. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У трьох томах. 1946–1947 рр. Львів: Жовківська книжкова друкарня видавництва О. О. Василіан «Місіонер», 1998. Т. 2. С. 26.

Джерела до історії населених пунктів Донбасу. Донецьк, 2001.

Економічна історія України і світу: підручник / за редакцією Б. Д. Лановина. Київ: Вікар, 1999. 737 c.

Енциклопедія українознавства / під ред. Кубійовича. Львів, 1994. Т. 4. Від депортації до депортації: суспільно-політичне життя холмсько-піднеських українців (1915–1947).

Дослідження. Спогади. Документи. Т. 1. Дослідження. Чернівці: Букрек, 2011. 880 с.

Історія міст і сіл УРСР. Донецька область. Київ, 1970. С. 151.

История городов и сел УССР. Донец­кая область. Киев, 1976. С. 376.

Кузьменков Л. Переселение крымских греков в Северное Приазовье в 1778–1789. Мариуполь, 1997. С. 61.

Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939–1953). Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. С. 67.

Пірко В. О. Джерела про час заснування. Новые страницы из истории Донбасса. Донецк, 1995. Кн. 4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

XII Міжнародний конкурс з українознавства