DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.170724

Історія моїх прадідів

Anna Kolle

Повний текст:

PDF

Посилання


Бугай М. Ф. Депортації населення України (30–50-ті роки). Український історичний журнал. 1990. № 11. С. 20.

Білас І. Г. Карально-репресивна система в Україні. 1917–1953: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2-х кн. Київ: Либідь, 1994. Кн. 2. С. 504–514.

Депортація. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У трьох томах. 1946–1947 рр. Львів: Жовківська книжкова друкарня видавництва О. О. Василіан «Місіонер», 1998. Т. 2. С. 26.

Джерела до історії населених пунктів Донбасу. Донецьк, 2001.

Економічна історія України і світу: підручник / за редакцією Б. Д. Лановина. Київ: Вікар, 1999. 737 c.

Енциклопедія українознавства / під ред. Кубійовича. Львів, 1994. Т. 4. Від депортації до депортації: суспільно-політичне життя холмсько-піднеських українців (1915–1947).

Дослідження. Спогади. Документи. Т. 1. Дослідження. Чернівці: Букрек, 2011. 880 с.

Історія міст і сіл УРСР. Донецька область. Київ, 1970. С. 151.

История городов и сел УССР. Донец­кая область. Киев, 1976. С. 376.

Кузьменков Л. Переселение крымских греков в Северное Приазовье в 1778–1789. Мариуполь, 1997. С. 61.

Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939–1953). Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. С. 67.

Пірко В. О. Джерела про час заснування. Новые страницы из истории Донбасса. Донецк, 1995. Кн. 4.
Copyright (c) 2019 автор і журнал

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).

© "Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, 2001-2019.