Мікротопонімічна спадщина рідного краю та проблеми її збереження

Автор(и)

  • Yuliia Vasilieva

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.170918

Біографія автора

Yuliia Vasilieva

Юлія Васільєва

учениця 10 класу Джурівської загальноосвітньої школи
Снятинського району Івано-Франківської області

Посилання

Бажанський М. Краса Снятинщини. Детройт, 1982.

Білінська Л. Мікротопоніми Покуття, мотивовані вживаними на Гуцульщині діалектними лексемами. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Випуск ХХV–ХХVІ. Івано-Франківськ, 2010.

Білінська Л. П. Формування мікротопонімії Покуття: дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01. Івано-Франківськ, 2012.

Бучко Д. Г. Найдавніші топоніми Прикарпаття. Badania dialektów I onomastyki na pograniczu polsko-wshodnisloviańskim / pod red. M. Kondratiuka. Bialystok, 1995.

Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття. Львів: Світ, 1990.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.

Волощук М., Кочкін І., Кугутяк М., Сіреджук П., Томенчук Б., Хруслов Б. Сакральна спадщина Гуцульщини. Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’я­ток історії та культури. Історико-архео­логічне видання. Івано-Франківськ – Львів, 2011. Т. 1. 448 с.

Габорак М. Топонімія Галицької Гуцульщини: етимологічний словник-довідник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011.

Габорак М. Топонімія Покуття та деяких прилеглих територій. Етимологічний словник-довідник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013.

Карпенко Ю. О. Топонімія Буковини. Київ: Наукова думка, 1973.

Інформація респондента Хрептія Миколи. Записано 13 вересня 2018 року.

Інформація респондента Паринюка Миколи. Записано 23 вересня 2018 року.

Клапчук В. М., Клапчук М. М. Делятинщина: історико-географічне дослідження. Делятин, 2007.

Пилип’юк В., Сіреджук П. Новоселиця над Рибницею. Львів: Світло й тінь, 2006.

Романюк Я. І. Залуччя над Черемошем. Київ: Веселка, 2004.

Смаль О. Л. Мікротопонім, що походять від гідротермінів. Українська пропріальна лексика. Київ: Кий, 2000.

Топографическая карта. Коломыя. Москва: Генеральный штаб, 1977.

Топографическая карта. Снятын. Москва: Генеральный штаб, 1984.

Харитон В. Населені пункти Снятинщини: історичне минуле, культурні традиції, персоналії. 2-ге вид., стер. Снятин: ПрутПринт, 2012.

Чабан Д. Ю. Село над бистроплинною Рибницею. Снятин, 1994.

Янко М. Т. Топонімічний словник-довідник Української РСР / Київ: Радянська школа, 1973.

Яцій В. О. Спостереження над топонімією Івано-Франківщини (матеріали до історико-етимологічного словника). Studia Slova­kistica. Вип.10. Ономастика. Топоніміка. Ужгород, 2009.

Die Karte. Koenigreich Galizien und Lodomerien. Herausgegeben im Jahre 1790 von Liesganing.

Die Karte. Zone 11. Col. ХХХII. Kolomea. Wien: Kaiserlich und Königlich Militaergeografisches Institut, 1906.

Die Karte. Zone 12. Col. ХХХII. Sniatyn. Wien: Kaiserlich und Königlich.

Mapa topograficzna. Kuty. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1933.

Mapa topograficzna. Sniatyn. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1933.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

XII Міжнародний конкурс з українознавства