Соціокультурний феномен читання у світобаченні українського підлітка (на прикладі прочитання сучасної прози: повістей «Крута компанія» Наді Білої та «Знає тільки Мару» Олени Рижко, роману «Сканери» Роберта М. Зоннтаґа)

Автор(и)

  • Yana Korendii

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.170926

Біографія автора

Yana Korendii

Яна Корендій

учениця 11 класу Гімназії імені В. П. Фількова Лугинської селищної ради Лугинського району Житомирської області

Посилання

Артемчук Г. Методика організації науково-дослідницької роботи: навч. посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл. Київ: Форум, 2000. 271 с.

Баран У. Підліткова література: український стрибок та європейський стандарт. URL: http://litakcent.com/2015/12/01/ pidlitkova-literatura-ukrajinskyj-strybok-ta-jevropejskyj-standart/ (дата перегляду: 05.01.2018).

Баран У. Сучасна реалістична проза для дітей: український та німецький контексти (на прикладі творів Володимира Рутківського та Анне Вооргове). URL: http://urccyl.com.ua/novyny/details/item/uljana-baran-ukrajinska-realistichna-proza-dlja-ditei-tasuchasna-realistichna-proza-dlja-ditei-ukrajinskii-ta-nimeckii-konteksti-na-priklad (дата перегляду: 11.11.2017).

Біла Н. Крута компанія. Київ: ВЦ «Академія», 2017. 160 с.

Білоус П. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості: лекції. Житомир: ПП «Рута», 2009. 335 с.

«Бренд» культурної української спільноти / Віталіна Кизилова, Валентина Вздульська, Тетяна Качак, Володимир Чернишенко, Марія Морозенко, Наталя Дев’ятко. URL: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/468 (дата перегляду: 09.01.2018).

Відгуки на повість «Крута компанія» / Олександра Орлова. URL: https://www.goodreads.com/book/show/33824188 (дата перегляду: 25.11.2017).

Зубрицька М. Homo legens: читання. Львів: Літопис, 2004. 351 с.

Ґрін Дж. Досить Катрін. Київ: КМБУКС, 2005. 279 с.

Когутич Т. «Ми з вами давно уже комп’ютерно-модифіковані організми»: ін­терв’ю з українською письменницею Оленою Рижко. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2566800-olena-rizko-ukrainska-pismennica.html (дата перегляду: 22.12.2018).

Підліткова література. URL: https://www.turkaramamotoru.com/uk/. Підлітко­ва-література-501665 (дата перегляду: 09.12.2018).

Рижко О. Літературні мандрівки з Оленою Рижко: Львів. URL: https://zruchno.travel/Publications/Entry/3225?lang=ua (дата перегляду: 22.12.2018).

Рижко О. Знає тільки Мару. Київ: ВЦ «Академія», 2017. 128 с.

Роберт М. Зоннтаґ. Сканери / пер. з нім. Люби-Параскевії Стринадюк. Брустурів: Дискурсус, 2018. 189 с.

Соболевська Ю. Книга про читання / пер. з польськ. Андрій Бондар. Львів: В-во Старого Лева, 2014. 176 с.

Теорія літератури. URL: https://annyura.io.ua/s624032/teoriya_literatury

Топ БараБуки: найкращі дитячі, підліткові та родинні книжки 2017 року / фото Анни Третяк. URL: http://www.barabooka.com.ua/top-barabuki-najkrashhi-dityachi-pidlitkovi-ta-rodinni-knizhki-2017-roku/ (дата перегляду: 06.12.2017).

Регіональні новини. URL: https://twitter.com/academia_pc (дата перегляду: листопад–грудень 2017).

Уліцька Д. Література. Теорія. Методологія / пер. із польськ. Сергія Яковенка. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 543 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

XII Міжнародний конкурс з українознавства