Внесок Сергія Кримського в українську філософію етнокультури

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(72).2019.177119

Ключові слова:

архетипи української культури, архетипи української ментальності, духовність, національна ідея, «національна Доля», «Софійність», українська філософія етнокультури, філософія культури, «філософія серця», феномен українського бароко, цивілізаційне мислення українців

Анотація

У зв’язку з входженням України в процеси глобалізації, починаючи з середини 80-х років ХХ століття, в Україні активізувалися етнокультурні процеси, що знайшло свій вияв, у тому числі, в соціально-гуманітарній сфері. Завдяки творчості провідних істориків, культурологів, філософів у цей період набуває оформлення нова галузь соціально-гуманітарного знання – українська філософія етнокультури. У статті досліджено системний внесок одного з фундаторів Київської філософської традиції, українського філософа Сергія Кримського (1930 – 2010) в сучасну українську філософію етнокультури через виділення ключових аспектів цього напрямку соціально-гуманітарного знання, що знайшли своє висвітлення у творчій спадщині вченого. Зосереджено увагу на з’ясуванні таких аспектів, як застосування філософії культури як методу дослідження національної культури та етнічної історії; розкриття глибинних духовних засад української культури (архетипів); виявлення культурної універсальності феномену українського бароко; аналіз специфіки національної ментальності; осмислення духовності в аспекті національної ідеї та стратегічного орієнтира майбутнього етнокультурного та соціокультурного розвитку України. Наголошено також на знакових явищах в українській культурній історії: феномені Києва, феномені Софії Київської, феномені Києво-Могилянської академії, які постали об’єктами наукових зацікавлень філософа. Стверджується, що виявлення евристичного потенціалу філософських пошуків Сергія Кримського в галузі української філософії етнокультури може стати ґрунтовною основою та матеріалом для подальшої розробки та втілення в соціально-гуманітарному просторі України.

Біографія автора

Nadiia Turpak, НДІУ

Надія Турпак

кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Посилання

YOLON, P. et al. (2010). Life in Philosophy and Philosophy in Life. A Bibliographical Index. Kyiv, pp. 3–16. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2006). Archetypes of the Ukrainian Mentality. In: M. POPOVYCH, ed., Problems of the Theory of Mentality. Kyiv: NAS of Ukraine, H. Skovoroda Institute of Philosophy, pp. 273–299 [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2003). Queries of Philosophical Senses. Kyiv, 240 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2008). Under the Signature of Sophia. Кyiv, 718 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2010). On Sophianism, Truth, and Meanings of Human Being: Collected Scientific, Journalistic, and Philosophical Articles. Kyiv, 464 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2009). Morning Reflections: Collected Articles. Kyiv: Maisternia Biletskykh, 120 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S., PAVLENKO, Yu. (2007). Civilizational Development of the Mankind. [Text]. Kyiv: Feniks, 316 p. [in Ukr.]

LYCHKOVAKH, V. (2014). Sophiology of Serhii Krymskyi against the Background of the Ukrainian Philosophy of Ethnoculture. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury (Philosophy and Political Science in the Context of Contemporary Culture), Vol. 7, pp. 106–110. [in Ukr.]

LYCHKOVAKH, V. (2011). Philosophy of Ethnoculture: Theoretical, Methodological, and Aesthetic Aspects of the History of the Ukrainian Culture. Кyiv, 196 p. [in Ukr.]

MOISEIV, I. (1995). The Temple of the Ukrainian Culture (Philosophy of Semiosphere): A Study Guide. Kyiv, 464 p. [in Ukr.]

POPOVYCH, M., ed., et al. (2006). Problems of the Theory of Mentality. Kyiv: NAS of Ukraine, H. Skovoroda Institute of Philosophy, 407 p. [in Ukr.]

Ways and Crossroads of Modern Civilization (Man – Culture – Posthistory): Based on the Proceedings of the Conference Devoted to the 75th Anniversary of S. Krymskyi. In: Filosofski dialohy’2009: zbirnyk naukovykh prats (Philosophical Dialogues 2009: Collected Scientific Articles), Kyiv, 236 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. Spiritual Principles of the 21st Century. [online] Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/sergiy-krimskiy-principi-duhovnosti-hhi-stolittya [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Визначні українські науковці